Tüketici Davayı Kaybettiğinde Yargılama Giderlerinin Bankaya Yüklenmesi Yönünde Mahkeme Kararı

T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas-Karar No: 2015/393 Esas – 2015/1914 / TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ

KARAR ESAS NO: 2015/393

Esas KARAR NO: 2015/1914

HAKİM: HÜSEYİN KISACIK 29881

KATİP: CANAN AKAY 66683

İTİRAZ EDEN: AKBANK T.A.Ş. – VEKİLİ: Av. DİLEK GÜRSES – İncirli Cad. Yılmaz Saray Apt. No:88 K:4 D:11 Bakırköy/ İSTANBUL

DAVALI: AHMET KÖMÜRCÜ -22739633106 VEKİLİ: Av. RIDVAN YILDIZ – Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi No.4 K.6 D.21 Kağıthane/ İSTANBUL

DAVA: Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı

DAVA TARİHİ: 27/02/2015 KARAR TARİHİ: 19/10/2015

KARARIN YAZILDIĞI TARİH: 19/10/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İtiraz eden vekili dava dilekçesinde, davalı müvekkil bankadan kullandığı taşıt kredisine ilişkin kesilen 1.400,00-TL masrafının 04.01.2010 tarihinde davalıya iade edildiğini, İstanbul İli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 02.02.2015 tarih ve 04/460 sayılı kararı ile tüketici kredisi kullanımı nedeniyle tahsil edilen toplamda 2.600,00-TL tutarındaki kredi dosya masrafının iadesine karar verildiği, usul ve yasaya aykırı olan İstanbul İli Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 04/460 sayılı kararın yürütmesinin ihtiyaten durdurulmasını, bedelin davalıya iadesine yönelik hakem heyeti kararının itirazen incelenerek 1.400,00-TL lik kısmının iptalini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. HMK 320/1 maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme ile duruşma günü verilmeksizin ön inceleme yapılarak karar oluşturuldu. Tüm dosya kapsamından; itirazın kabulü ile itiraza konu alınan1400-TL nin iade edildiğinden İstanbul İli Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 04/460 sayılı kararının hüküm kısmındaki “2600- TL”ibaresinin çıkarılarak yerine “1200-TL” ibaresinin yazılmasına, dava açılmasına davalı sebep olmadığından yargılama giderlerinden sorumlu olmayacağına karar vermek gerekmiştir. Açıklanan nedenlerle aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: 1-İtirazın kabulü ile itiraza konu alınan 1400TL nin iade edildiğinden İstanbul İli Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 04/460 sayılı kararının hüküm kısmındaki “2600-TL”ibaresinin çıkarılarak yerine “1200-TL” ibaresinin yazılmasına, dava açılmasına davalı sebep olmadığından yargılama giderlerinden sorumlu olmayacağına,

  2-Bakiye gider avansının talep halinde yatırana İADESİNE,

  3-Yargılama giderlerinin itiraz eden üzerine bırakılmasına, Dair kesin olarak tarafların yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.

19/10/2015 Katip 66683 e-imzalıdır.

Hakim 29881 e-imzalıdır.

T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas-Karar No: 2015/393 Esas – 2015/1914 /

*** Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında e-imza ile imzalanmıştır.***

Paylaş