Kömürlük, Ardiye, Garaj İçin Emlak Vergisi Ödenir Mi?

Emlak Vergisi ödenirken konutun net alan ya da brüt alan mı üzerinden hesap edildiği konusu her seferinde merak konusu olduğu gibi, kömürlük, depo, sığınak, kapıcı dairesi gibi benzer alanların konutun metrekaresine nasıl etki ettiği de karışıklık oluşturan konuların başında geliyor.

Kömürlük, ardiye, garaj için Emlak Vergisi ödenir mi?

Emlak Vergisi ödenirken konutun net alan ya da brüt alan üzerinden mi hesap edildiği her seferinde merak konusu olduğu gibi,  kömürlük, depo, sığınak, kapıcı dairesi gibi benzer alanların konutun metrekaresine nasıl etki ettiği de karışıklık oluşturan konuların başında geliyor.

Nitekim geçenlerde gelen bir soru; Kafası karışan bir vatandaşımız binasının  altında kullandığı depo ve kömürlük alanı için belediyenin kendisine emlak vergisi tahakkuk ettiğini ve bunun yasal olup olmadığı konusunu acilen öğrenmek istiyordu.

Önce kafası karışan bu vatandaşımızın sorusuna cevap verelim. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre sığınak, merdiven boşluğu, asansör boşluğu, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi, çamaşırlık ve garaj benzeri yerler  ortak kullanılan alanlardır. Kömürlük, odunluk, ardiye, depo gibi alanlar kat malikinin kullanımına özel tahsis edilmiş ise eklenti alanı, herkesin kullanımına açık halde ise ortak alanlar olarak emlak vergisi hesaplanırken dikkate alınır.

Örneğin 100 metrekare olan konutunuzun bulunduğu binada ortak alan 200 metrekare ve 10 daire var ise sizin hisse payınıza düşen oran 100 metrekare olan konutunuzun üzerine ilave edilerek emlak beyanı verilir. Eşit bir hisse söz konusu ise 100+20=120 metrekare olarak hesaplanır. Buradan da anlıyoruz ki evin iç duvarları arasında kalan faydalı alan dediğimiz konutun net alanı alanı üzerinden değil brüt metrekare üzerinden emlak beyanı verilir.

Eklenti diye tabir edilen depo,garaj,kömürlük gibi kat malikinin özel kullanımına tahsis edilmiş alanlar ise bağlı olduğu bağımsız bölümün alanına  ilave edilerek emlak vergi beyanı verilir. Örneğin ortak alanlar dahil 120 metrekare olan konutunuza özel tahsis edilmiş 50 metrekare ardiyeniz var ise 120+50=170 metrekare olarak bağımsız bölüm alanına göre emlak beyanı verilir.

Ayrıca müstakilen geliştirilmiş  mağaza, konut, ardiye gibi ortak faydalanma dışında kalan ve müstakilen kullanılan alanlar ortak kullanım alan hesabına katılmaz. Bu alanlar kat malikleri tarafından payları oranında ve ayrı bir yer olarak beyan edilir.

Ortak kullanıma bırakılan sığınak, kalorifer ve kapıcı dairesi, garaj, sığınak gibi alanlar bağımsız bölümün değerini tayin ettiklerinden ayrıca emlak vergisine konu olmaz bağımsız bölüm ile beraber değerlendirilirler.

Site yaşamının getirdiği sosyal ve spor alanları, kapalı garajlar net ve brüt metrekare arasındaki makası iyice açmış ayrıca bağımsız bölümün değerini yukarı çekmiştir. 

Tek evi olan, çalışmayan, ya da düşük gelirli vatandaşlarımız için  bu fark çoğu zaman ödenemeyecek kadar zorlayıcı rakamlar olabiliyor. Ortak alanların iskan alındıktan sonra bir seferliğe mahsus müteahhitler tarafından ödenmesi sonrasında konutun faydalı alan dediğimiz net metrekaresi üzerinden emlak vergisinin hesaplanması doğru bir yöntem olacaktır.

Hatice Kolçak
TÜSODER Emlak Kom. Başk.

Paylaş