Güvenlik Şirketi Ücret Tahsilatına İtiraz Karar Örneği

Olayın Özeti: Tüketici, eşinin üzerine kayıtlı ayakkabı mağazasına …………….. tarafından alarm sistemi taktırdığını, düzenli olarak kredi kartından hizmet bedeli çekilmekteyken 07.04.2015 tarihinde 1.07.0,78 TL para çekildiğini görmesi üzerine ilgili firmayı aradığını, yanlışlığın düzeltileceğini söyleyerek o aya ait aylık bedelini keserek 981,55 TL’sini kredi kartına iade ettiklerini,  ancak 8 ay boyunca ilgili firma 89,23 TL+118,97 TL olmak üzere her ay 2’şer kez para çekmesi ilgili firma ile görüşmeleri sonucu olumlu bir sonuç alamadığını bunun üzerine söz konusu firma ile 2 yılını dolduran aboneliğini iptal ettirdiğini, ancak kendisinden haksız olarak alınan 951,76 TL’nin tarafına geri ödenmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

 Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: ilgili firma savunmasında özetle; ‘‘şikayetçinin 07.04.2014 tarihindeki şikayeti doğrultusunda toplu kesilen fatura iptal edilmiş ve 10.04.2014 tarihinde kullanılan ayın bedeli düşülerek kalan 11 aylık bedel nakit olarak Şikayetçinin hesabına yatırılmış ve sonraki süreçte kur sabitlemesi devam ettirilerek aylık 89,23 TL’lik bedel kredi kartından tahsil edilmiştir. Ekte de görüleceği üzere …….. 981,55 TL’lik bedeli Şikayetiçiye iade ettiği aşikardır. Kaldı ki Şikayetçi tarafından Sayın Başkanlığınıza sunulan ……… Bankası’nın 22.04.2014 tarihli ekstresinde ………. tarafından bu bedelin Şikayetçinin hesabına yatırıldığı görülmektedir. Bu sebeple ………. kredi kartından ikişer kere tahsilat yaptığına ilişkin iddia gerçeği yansıtmamakla birlikte bu konu tamamen Banka’nın uygulaması ile ilişkili olup, Şikayetçinin bankası ile çözmesi gereken bir durumdur’’ şeklinde cevap vermiştir.

 İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosya ve ekleri ile firmanın savunmasının incelenmesinden sonra; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile TTK’dan açıkça görüleceği üzere tüketici vasfına haiz olunabilmesi için, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket edilmesi şart koşulduğundan ve Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanına girmemesi sebebi ile aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Görevsizlik nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70. Maddesi’nin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

Kaynak: http://tuketicikararlari.net/guvenlik-sirketi-ucret-tahsilatina-itiraz-karar-ornegi/

Paylaş

Bir cevap yazın

*