Adli Tatil İptal Edilmedi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulunun, Adli tatil nedeni ile izinde olan hâkim ve savcıların izinlerini kaldırarak göreve geri çağırması; yazılı ve görsel  “Adli tatil iptal edildi” şeklinde yansıtılmış olduğundan, bu konuda bir yanlış anlaşılma olmuştur.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği’nin 16.07.2016 tarihinde yayınladığıYıllık izinler ile 2016 Yılı Yıllık Ara Verme İşlemlerinin İptal Edilmesine İlişkin Duyuru olup bu duyuruda:

“Ülkemizde yaşanan son olaylar nedeniyle  ;

1- Yıllık izinli bulunan veya yıllık izin gönderilen tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin onayları iptal edilmiş olup, izinli bulunan tüm hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının izinlerini keserek derhal görevlerine başlamalarına,
2- İlk derece mahkemelerinde 2016 Yılı Yıllık Ara Verme döneminde yıllık ara vermeden yararlanacağı bildirilen tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara verme işleminin iptaline karar verilmiştir. Denilmiştir.
Bilindiği gibi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuzda başlar, 31 Ağustosta sona erer. Yeni Adli Yıl 1 Eylülde başlar” denildiği gibi,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Adlî tatil” başlıklı 331/1. maddesinde: “Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.”

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Çalışmaya ara verme”başlıklı 61/1. maddesinde: “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.” denilmiştir.

Görüldüğü üzere hem adli tatil ve adli tatilde görülecek dava ve işler kanunlarla düzenlenmiş olup değiştirilmesi yahut kaldırılması da ancak kanunla yapılabilir. O halde 20 Temmuz 2016 tarihi ile başlamış olan adli tatil halen devam etmekte ve usul yasalarındaki belirtilen dava ve işler dışındaki dava ve işlere bakılmamakta sürelerde adli tatil kuralları içinde işlemektedir.

Av. İzzet DOĞAN

Emekli Hakim

TÜSODER Hukuk Komisyonu Başkanı

Paylaş

Bir cevap yazın

*