“ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU” DAĞITTI

Elektrik Piyasası Denetleme Kurulunun Resmî Gazetede 19 Kasım 2020 tarih 31309 sayı ile yayınlanan “Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”’i ile “Düzenleme esas İşletme Gideri Hesaplamaları” konusu Tüketiciler açısından yoğun tartışmalara neden olmaktadır.

Meskenlerde kullanılan “Su, Isınma ve Elektrik Enerjisi”  En Temel İnsanlık ve Tüketici Hakkıdır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “şeffaflıktan ve kuruluş amaçlarından uzak” hizmeti ile elektrik piyasasını DAĞITMAKTADIR.

Tüketiciler elektrik faturalarında farkında olmaksızın ağırlama giderlerinden reklam giderlerine, firmanın kendi kusuru sonucu oluşan zararlara kadar bir sürü parayı üstlenerek ödemeye çalışmaktadır.

Dağıtım şirketlerinin hizmetlerine yapılan zam enflasyonun 4 katı!

Faturalarda bedeller ve zamlar artmakta ancak hangi bedelin ne olduğu, neyi içerdiği maalesef şeffaf olarak paylaşılmamaktadır. Yapılan her düzenleme zaten yoksullukla mücadele eden vatandaşı daha da yoksullaştırmaktadır.

Özellikle pandemi nedeniyle geliri azalan ya da gelirini tamamen kaybeden vatandaşın, pandemi tedbirleri kapsamında son dönemdeki sokağa çıkma yasaklarının da etkisi ile evde geçireceği zaman artışına bağlı olarak elektrik sarfiyatının artması kaçınılmazdır.  Soğuk kış günlerinin de etkisi ile evde kalma süresindeki bu artış nedeniyle oluşacak ağır fatura yükü vatandaşın belini bükmektedir.

Bu nedenle alınan kararın tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir!

Enerji, evrensel temel tüketici haklarından biridir ve yaşamsal öneme sahiptir. Yoksul insanlarımızın yaşam haklarına şeffaflık içinde çözümler bulmak ve düzenlemek, Kamusal Düzen açısından Sosyal Devlet anlayışının en önemli özelliklerindendir.

Elektrik dağıtımının özelleşmesinin vatandaşın aleyhine sonuçlar doğurduğu aşikardır. Özellikle temel ihtiyaç olarak kabul edilmesi gereken ENERJİ dağıtımı hizmetinin yeniden Kamu tarafından verilmesi tartışılmadır.

Bu bağlamda, TÜSODER olarak alınan son kararın yeniden değerlendirilmesi ve vatandaşın ödediği faturalardaki kalemlerin şeffaflaşması konusundaki Enerji Komisyonu Başkanımız Elektrik Yük. Müh. Bilgin AKBAL tarafından hazırlanmış detaylı raporumuz aşağıdadır.

Tüm kamuoyuna saygıyla,

TÜSODER Yönetim Kurulu

RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ….

Paylaş

Bir cevap yazın

*