Davamızın Sonucu: Danıştay Hesap İşletim Ücretini Durdurdu

Danıştay İdari Dava Daireleri, sayıları 112 milyonu aşan banka hesabından “işletim ücreti” alınmasının yürütmesini durdurdu. Danıştay İdari Dava Daireleri, Tüketici Sorunları Derneği’nin (Tüsoder) açtığı davada, “Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kısmen kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan, davaya konu yönetmeliğin 13. maddesinin 1. Fıkrası ve Ek-1 listesinde bulunan ‘2.1 […]

Tüketici Davayı Kaybettiğinde Yargılama Giderlerinin Bankaya Yüklenmesi Yönünde Mahkeme Kararı

T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2015/393 Esas – 2015/1914 / TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO: 2015/393 Esas KARAR NO: 2015/1914 HAKİM: HÜSEYİN KISACIK 29881 KATİP: CANAN AKAY 66683 İTİRAZ EDEN: AKBANK T.A.Ş. – VEKİLİ: Av. DİLEK GÜRSES – İncirli Cad. Yılmaz Saray Apt. No:88 K:4 D:11 […]