Ayıplı Binada Arsa Sahibinin Sorumluluğu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2013/1917 E. Karar : 2015/1258 K. Tarih : 22.04.2015 MAHKEMESİ : Eskişehir 4.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mah.sıfatıyla) TARİHİ : 16/07/2013 NUMARASI : 2013/368 E-2013/443 K. “İÇTİHAT METNİ” Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 4.Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen […]

Arsada Sorumluluk Yargıtay HGK

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 4.Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 08.05.2012 gün ve 2011/496 E.-2012/153 K sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 19.11.2012 gün ve 2012/17127 E.-2012/25981 K. sayılı ilamı ile; Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından […]

Aracın Yol Bilgisayarında Türkçe Menü Olması Gerekir

T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No:2013/21305 Karar No:2014/1268 Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı Lena…A.Ş’den 30.12.2008 tarihinde dava konusu Volkswagen passat marka araç satın aldığını,aracı […]

Pert Aracın Ayıplı Satışı

T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No:2014/37427 Karar No:2015/28490 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıdan dava konusu aracı 38.000,00 TL bedelle satın aldığını, aracı satın almasından sonra kasko sigortası […]

Alışveriş Merkezi Otoparkında Araç Kapısının Çizilmesi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6703 K. 2015/7310 T. 10.3.2015 * ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOPARKINDA ARAÇ KAPISININ ÇİZİLMESİ (Aracın Onarım Masrafları Araçta Oluşan Değer Kaybı ve Aracı Kullanmaktan Yoksun Kalınan Günler Tazminatı Talebi – Taraflar Arasında Alış Veriş İçin Gelinen Merkezinin Otoparkına Araç Park Edilmesine Dair Sözleşme Bulunduğu/Sözleşme İlişkisinin 6502 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı/Uyuşmazlığın Tüketici […]

Ayıplı Otomobilin Yenisi ile Değiştirilmesi Kararı

Ayıplı Malın Yenisiyle Değiştirilmesi Yargıtay Kararı YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2009/13-542 KARAR: 2009/551 KARAR TARİHİ:25.11.2009 > BİR MALIN EL DEĞİŞTİRMİŞ OLMASI —GARANTİ BORCU— AYIPLI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN OTOMOBİLİN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ 4077/m.3 Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik m. 14/a   ÖZET : Dava, ayıplı olduğu ileri sürülen otomobilin yenisiyle değiştirilmesi, bu mümkün olmadığı […]

Yanlış Tedaviden Dolayı Doktor ve Hastahaneye Manevi Tazminat Davası

C. YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/328 KARAR NO:2014/14669 KARAR TARİHİ: 06.05.2014 DOKTOR VE HASTANENİN SORUMLULUĞU, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (818 s. BK m. 386, 390, 394/1) (BİYOTIP Sözleşmesi m. 1, 4) ÖZET: Müvekkil (hasta), mesleki bir iş gören vekilden (hastane), tedavinin bütün aşamalarında titiz bir özen ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, […]

Araç Kilometresi Düşürülmesi Hakkında Dolandırıcılık Kararı

YARGITAY 23. Ceza Dairesi Esas: 2015/72 Karar: 2015/1029 Dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanık A…’in, kendisine ait 2006 model … marka ve yaklaşık 125.000 kilometredeki aracını, göstergesinde oynama yaparak 100.000 kilometrenin altına indirdikten sonra değerinin üzerinde bir bedelle tanık R…’ye 11.01.2010 tarihinde sattığı, tanık R…’nin aynı aracı 22.03.2010 tarihli noter satış sözleşmesiyle şikayetçi M…’a sattığı, şikayetçinin […]