Tüketici Sorunları Derneği, yapmakta olduğu araştırmalar, çalışmalar ve tüketicilerin yararlandığı ürün ve hizmetlere yönelik  hukuki altyapının oluşturulmasında, mevzuattaki eksikliklerin veya ihtiyaçların tespitinde ve çözümlenmesinde tüketicilere ve firmalara katkı sağlamak ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak.

Dernek Amaç ve Çalışma Koşulları

  • Tüketici ve Firmaların bilinçlenmesi ve  gelişmesi, yaşama uygun hale gelmesi için çalışma yapmak, bu alandaki teknik gelişmeleri izlemek, bilgi alışverişinde bulunmak.
  • Piyasalarda faaliyet gösteren kurumsal firmalar arasındaki dayanışmanın sağlanması için işbirliğinde bulunmak,
  • Firmaların, içerik ve teknik açıdan ürün ve hizmet kalitesinin artması için işbirliği, ve bu amaçla gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Uluslararası Tüketici Haklarının gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmalar yapmak,
  • AB ve diğer uluslararası alanda  ilgili mevzuatı takip etmek ve ulusal mevzuatı tüketici lehine geliştirerek, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak için benzer mevzuata uyumlu hale getirmek için gerekli çalışmalar yapmak,
  • Tüketici Haklarının sağlam bir hukuki altyapıya kavuşması için bu konudaki mevzuatın gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Amaç ve faaliyet konularına yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak.