SORULARLA YANIKTA İLKYARDIM VE ACİL MÜDAHALE

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu Soru 1. Yanıklar nasıl oluşur? Yanıklar en sık görülen yaralanma türlerindendir. Güneş, su buharı ve diğer gazlar, alev, kimyasal madde, radyasyon veya elektrik ile yanık olabilir. Soru 2. Yanıklar birbirinden farklı mıdır? Yanığı büyük/derin ve küçük/yüzeysel yanıklar olarak ayırabiliriz. Küçük yanıklar kendi kendine iyileşme eğilimindedir ve basit tedaviler sıklıkla yakınmaları geçirebilir. […]

Ne kadar acilsin? Acil serviste kırmızı-sarı-yeşil alan uygulamaları

2012 yılı Şubat ayında başlatılan, özeller dahil tüm hastanelerde kırmızı-sarı-yeşil alan uygulaması 6 yıldır hayatımızda. Evrensel örneklerde özellikle afet triajında kullanılan “alanlara ayırma” yaklaşımının rutin acil servis uygulamasına yansıtılması ülkemiz metropol acillerinde neredeyse her gün ‘afet’ benzeri durum yaşandığını anlatıyor adeta. 2012 Haziran’ında Medimagazin’deki bir haberde; “SGK’nın şubat ayında başlattığı ‘Yeşil Alan’ uygulaması acillere nefes […]

Neden Sağlık Sigortası?

Özel sağlık sigortası sizi sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan bir güvencedir. Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar. Herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz masrafların çok altında bir bedelle her türlü sağlık hizmetinden poliçe süreniz boyunca yararlanırsınız. […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-11

ENGELLİ ARACI İÇİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) İNDİRİM HAKKI Kararyolları Trafik Yönetmeliği Madde 53 c) Engellilik derecesi % 90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-10

ENGELLİLERE BAZI HİZMETLERDE İNDİRİM UYGULAMASI: ENGELLİ KİMLİK KARTI: Engelli Kimlik Kartı çıkartabilmek için Sağlık Kurul Raporu istediğinizi belirten bir dilekçe ile devlet hastanesine başvurur. Alınan Rapor ve 5 resim ile Nüfus Cüzdanı fotokopiniz ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurulur. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde bir form doldurulur. Kart daha sonra adrese gönderilir. ŞEHİR İÇİ ULAŞIM: Belediye […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-9

TIBBİ DEMİRBAŞ TEMİNİ   Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında; “Evde sağlık hizmeti verilen HASTALARIN FONKSİYONLU HASTA KARYOLASI, HAVALI YATAK VE BENZERİ, TEDAVİYE YARDIMCI OLABİLECEK VE DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TIBBİ CİHAZLAR, imkânlar ölçüsünde, hizmeti veren müdürlük veya sağlık kurumu tarafından temin edilerek evde sağlık bakım hizmeti süresince hasta veya […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-8

EVDE EĞİTİM HİZMETİ Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından birini uygulayan örgün eğitim kurumlarından sağlık problemi nedeniyle doğrudan yararlanamayanlara evde veya hastanede verilen eğitim hizmetinden faydalanabilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli evraklar ile başvuru yapılması gerekir. Gerekli Evrak: 1-Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-7

RADYO CERRAHİ YÖNTEMLERİ TEDAVİ BEDELLERİ: Radyo cerrahi tedavisinin uygulandığı kurumlardaki tedavi bedelleri, gerekli belgelerin ibrazı ve istenen şartları sağlamasına bağlı olarak, kurum tarafından karşılanabilmektedir. Radyo Cerrahi İşlem Bedeli Ödenecek Hastalıklar: a) İntrakranial benign,  malign lezyonlar, b) Baş boyun tümörleri, c) Primer akciğer veya primeri kontrol altında 1-3 akciğer metastazı, ç) Primer karaciğer veya primeri kontrol […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-6

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ; Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, Yoğun bakım hizmetleri, Yanık tedavisi hizmetleri, Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, Organ, doku ve hücre nakilleri, Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, Diyaliz tedavileri, Kardiyovasküler cerrahi […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-5

EVDE BAKIM PARASI  Konuyla ilgili ALO 183 hattından ayrıntılı bilgi alınabilir. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; haneye giren gelir kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-4

ENGELLİ MAAŞI 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz  Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki 2022 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir. Kanuna göre; 1-T.C. vatandaşı olmak, 2-Engelli olmak, En az % 40 ve üzeri engelli olmak 3-Herhangi bir işte çalışmamak, Devamlı bir gelire sahip olmamak 4- Herhangi bir sağlık güvencesi ve gelire sahip olmamak şartları aranmaktadır. 5- Kanunen […]

KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-3

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU Genel olarak kanser tanısı koyulan hastalara hastalığın ilerlemesine evrelerine, tedaviye cevap vermesine bağlı olarak özür oranı artmakta yada azalmaktadır. Eğer hasta tedaviye cevap veriyorsa senede bir kez kontrol konarak hastalığın evresi kontrol edilmekte ve rapor oranı tanzim edilmektedir. İlgili yönetmelikler kapsamında belirtilen tam teşekküllü devlet hastaneleri,   eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri […]