KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-9

TIBBİ DEMİRBAŞ TEMİNİ

 

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında; “Evde sağlık hizmeti verilen HASTALARIN FONKSİYONLU HASTA KARYOLASI, HAVALI YATAK VE BENZERİ, TEDAVİYE YARDIMCI OLABİLECEK VE DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ TIBBİ CİHAZLAR, imkânlar ölçüsünde, hizmeti veren müdürlük veya sağlık kurumu tarafından temin edilerek evde sağlık bakım hizmeti süresince hasta veya yakını adına düzenlenen zimmet karşılığında hastanın kullanımına tahsis edilebilir. Zimmet karşılığı tahsis edilen demirbaş cihazlar, evde sağlık hizmetinin sonlanmasını takiben devir teslim tutanağı ile geri alınır” hükmü getirilmiştir. Bu konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan evde bakım hizmeti kısmına ilgili sağlık kurulu raporu ile birlikte müracaat edilebilir. Ayrıca belediyelerin de evde bakım hizmeti birimleri bulunmaktadır oralara da müracaat edilebilir.

 

KANSERLİ HASTANIN YENİ MEME HAKKI

 

Meme onarımı ameliyatları SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanmaktadır. Implant tercih etmeyen hastalar ise dış protez imkanı mevcuttur. Özel taşıyıcı sütyeni ile beraber dış protez, lenf drenaj kollukları sağlık kurulu raporu ve reçete ile birlikte SGK tarafından karşılanmaktadır.

 

ENGELLİ MEMUR VE ENGELLİ ÇOCUĞU, BAKIMA MUHTAÇ YAKINI OLAN MEMURLARIN TAYİN HAKKI

Devlet Memurları Kanunu (DMK) Madde 72: “İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”

DMK EK MADDE 39.- Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.

Paylaş

Bir cevap yazın

*