KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-6

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ;

  • Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
  • Yoğun bakım hizmetleri,
  • Yanık tedavisi hizmetleri,
  • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
  • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
  • Organ, doku ve hücre nakilleri,
  • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
  • Diyaliz tedavileri,
  • Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, bedellerinden ilave ücret alınamaz. Ücret alınması durumunda SGK’ya dilekçe ile veya alo 170 numaralı telefona şikâyet edilebilir.

AYAKTAN TEDAVİ HİZMETLERİNDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK HASTALAR:
-Vücuda ait tüm maling tümör ve kanser türleri
-Lenfoid Lösemiler
-Miyoloid lösemiler
-Aplastik  ve diğer anemiler
-Hodgkin türleri(NHL,hodgkin lenfoma) vb

AŞI BEDELLERİ

Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olmayan aşı bedelleri , tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli kişilerin bu durumlarını belgeleyen sağlık raporuna istinaden ödenir.

Paylaş

Bir cevap yazın

*