SAHİLLERİN KULLANIMINDA TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ayrıca birçok göl, nehir kıyısı bulunan Ülkemizde, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek, dinlenmek isteyen vatandaşın keyfini kaçıran durumlar yaşanmaktadır. Kıyı şeridinde yasalara uygun olup olmadığı tartışmalı tesislerin, plajların çalışanları ile şezlong, şemsiye kiralama veya kafeterya hizmeti almadığı halde ücret talep edilmesi sonucunda uyuşmazlıklar, protestolar, şikayetler hatta kavgalar gündeme gelmektedir. TÜSODER-Tüketici […]

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tüketici Hakem Heyetleri ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti kararı verebilirmi?Tüketici mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarla ilgili ihtiyati tedbir, ihtiyatihaciz ve delil tespiti talepleri hakkında Tüketici Hakem Heyetleri karar veremez. Sözkonusu talepler, parasal değerine bakılmaksızın, Tüketici Mahkemelerince incelenir ve yineTüketici Mahkemelerince karara bağlanır. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükteyken TüketiciHakem Heyetlerince verilen […]

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kiraya Verenin Hak ve Yükümlülükleri

Kira Hukuku kapsamında ülkemizde kiracı ve kiraya veren arasında kira sözleşmesinin kuruluş aşamasında, devamında ve sona ermesinde çok çeşitli sorunlar yaşanmakta, bu sorunlar uyuşmazlığıa dönüşmekte ve yargı aşamasına intikal etmektedir. Burada önemli olan husus tarafların hak ve yükümlülüklerini bilmeleri noktasında toplanmaktadır. Bu çalışmamızda konutlar açısından kira sözleşmesinin sona ermesi halinde kiraya verenin hakları incelenecektir. Kira […]

Siyanür Zehirlenmesi

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu İzmir’de 15.05.2019 tarihinde zehirlenme ile ölen iki olgu nedeniyle yazılmıştır. Genel bilgi:Siyanür antik çağlardan beri bilinen güçlü bir zehirdir. Kimyasal olarak CN bileşiği içeren maddelerdir. Artık daha seyrek görülse de siyanür bileşikleri halen önemini korumaktadır. Siyanürü diğer birçok maddeden ayıran özelliği çok küçük dozlarda bile saniyeler içinde ölümcül zehirlenmelere yol açabilmesidir. […]

Çocuk istismarı (Çİ) nedir? // Sağlıkçılar için kılavuz

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu İstanbul EAH [email protected] Giriş ve sıklık:Çocuk İstismarı (Çİ) çocuğa yetişkinler-sıklıkla kendisine bakmakla yükümlü kişiler- tarafından zarar verilmesi, kötü amaçlı bir davranışa/ihmale maruz kalmasıdır.Bu davranışlar sonucunda çocuğun fiziksel, psikososyal gelişimi engellenir, hatta bazen geri dönüşsüz hasarlar ile sonuçlanır. Bu eylemler genellikle üyesi olunan toplumun kültür değerleri dışındadır ve konunun bilirkişileri tarafından da […]

TÜSODER -Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Dr. Deniz ÖNER 23. Tüketici Konseyi’ne katıldı.

Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda, Konseyde temsil edilen Kamu kurumları, Meslek Odaları ile Tüketici Örgütlerinin Temsilcileri 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Tüketicinin güncel sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili mercilere iletmek amacıyla kurulmuş olan Tüketici Konseyi yılda en […]

5. Tacir, Satıcı ve Sağlayıcılara Yönelik “Dayanıklı Tüketim Malları” Semineri

TÜSODER-Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Dr. Deniz ÖNER  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Finanse edilen, Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi, Tüketici Hakem heyeti Sistemini Düzenleyici Bir Araca Dönüştürme Faaliyeti kapsamında, 5. Tacir, Satıcı ve Sağlayıcılara Yönelik “Dayanıklı Tüketim Malları” konusunda 6 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen seminere Tüketici Dernek Temsilcisi olarak katılmıştır. Dünyada […]

Bahar yorgunluğu neden olur?

BY 6-7 ay gibi uzun süre kış ortamında yaşamış olan organizmanın hızla ısınan ortama ayak uydurmaya zorlanmasıdır. Hücreler, besinleri kullanarak yakar ve ısı enerjisi elde eder. Uzun süren kış boyunca fazlaca ısı enerjisine gereksinimi olan hücreler mitokondrilerinde fazlaca enerji elde edecek şekilde metabolizmalarını çalıştırırlar. Özellikle ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde Nisan-Mayıs aylarında hava ısındığında vücut […]

Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

Tacir Farkındalığının Arttırılması Faaliyeti kapsamında, 16 Nisan 2019 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde yapılan toplantıya TÜSODER-Tüketici Sorunları Derneği’ni temsilen Genel Başkan Dr. Deniz ÖNER katılmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı ile İTO işbirliğinde; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinin iştirakiyle, “üreticiler, bayiler, perakendeciler ve tüketiciler arasında uygun ticari ilişkilerin kurulması, rekabetin […]

BOYALAR VE İLİŞKİLİ ZEHİRLENMELER

Boyalar Boya, reçine sıvısı ile birbirine bağlanmış ince tanecikli yapıda pigmentler (boya), uçucu solvent veya su ile farklı özellikte ek maddelerden oluşur. Uçucu bileşenler uygulamadan sonra buharlaşır, bağlayıcı yapı film tabakası şeklinde pigment ile tutunarak kalır. İçerik, dayanıklılık ve kimyasal yapı her boyada farklı olabildiğinden bunlara maruziyet sonucunda da farklı tablolar ortaya çıkabilir. Ev içi […]

KONUT POLİÇESİ TÜKETİCİNİN İMDADINA YETİŞTİ

Evinde patlayan su borularının alt komşusuna verdiği zarardan ötürü, kendisinden 32 000 TL gibi yüksek bir bedel isteyen komşunun sigorta firması ile karşılaşan tüketici haklarıyla ilgili olarak derneğimize müracaat etti. Tüketicinin sorunu ve çözümü üzerinden KONUT SİGORTALARI konusunda bilmemiz gerekenleri TÜSODER- Tüketici Sorunlarına Derneği Sigorta Komisyonu Başkanı Taner ÇAĞATAY yazdı: Dairesinde su tesisatında oluşan problemler […]

7 NİSAN DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ 2019 YILINDA EVRENSEL SAĞLIK SİGORTASINA ODAKLANIYOR

Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü’nün anayasası 26 ülkenin onayı ile 7 Nisan 1948 de yürürlüğe girmiş olup bu tarihe atfen her yıl 7 Nisan’da Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan tarihleri arasında da Dünya Sağlık Haftası kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) 7 Nisan’da bu yılki Dünya […]