KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-5

EVDE BAKIM PARASI 

Konuyla ilgili ALO 183 hattından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; haneye giren gelir kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

ŞARTLAR:
1. % 50 ve üstü “ağır engelli” ibareli engelli sağlık kurulu raporunun olması.
2. bakıma muhtaçlık kriterlerine uygun bulunması.
3. Gelir kriterlerinin uygun bulunması.

  1. Akrabanın veya vasinin engelli kişiye 24 saat bakım hizmetini, en az 8 saat fiili bakımını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Evde bakım maaşıyla ilgili tüm iş işlemler Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi edinilebilir.

 

Paylaş

Bir cevap yazın

*