KANSER HASTALARININ BİLMESİ GEREKEN YASAL HAKLAR-4

ENGELLİ MAAŞI
65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz  Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki 2022 sayılı Kanun’la düzenlenmiştir.
Kanuna göre;
1-T.C. vatandaşı olmak,
2-Engelli olmak, En az % 40 ve üzeri engelli olmak
3-Herhangi bir işte çalışmamak, Devamlı bir gelire sahip olmamak

4- Herhangi bir sağlık güvencesi ve gelire sahip olmamak şartları aranmaktadır.

5- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmamak, Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olmamak

6-18 Yaş üstü engelli olmak ya da 18 Yaş altı Engelli Yakını bulunmak
7- Haneye giren gelir kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Engelliler için sağlık kurulu raporu(Ağır Engellidir veya  Bakıma muhtaçtır-EVET- ibareli)

2- İkametgah ilmühaberi ( tüm hane halkı)

3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4-Maaş bordrosu

5- 2 adet vesikalık fotoğraf (Engelli kişinin )

6- Varsa son mezun olduğu okulun diploması

7- Nüfus cüzdan fotokopisi( tüm hane halkı)

8- 18 yaş üstü bilinci yerinde olmayanlar için vasi kararı alınacak.

9- Kendisinin ve ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olup olmadığına dair belgeler

10- Gelir durumuna ilişkin beyan ve belgeler

           

18 yaş altındaki engellilerin yakınları için maaş hakkı:
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) gelir ve aylık almayanlar,
-Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenler,
-Muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu  tespit edilen (Valilikler/Kaymakamlıklarca)18 yaşını tamamlamamış, % 40 – %100 arası engelli yakını olanlar, başvuru kapsamında değerlendirme altına alınmaktadır.

Gereken evraklar:

1-  2022 sayılı Kanuna göre Engelli, Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı Başvuru Formu:
Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır. Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurullarınca doldurulur. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

2-  Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili   hastanelerden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporu

3- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

Yapılan incemeler doğrultusunda engelli aylığı almaya hak kazanan kişiler aylıklarının ilk ödemesini Türkiye genelindeki herhangi bir  TC. Ziraat Bankası şubesi aracılığıyla, daha sonraki ödemeleri ise Türkiye genelindeki PTT şubeleri aracılığıyla 3 ayda bir alır.

Engelli Maaşı kesilme nedenleri:

1- Ölüm,
2- Feragat,
3- Muhtaçlığın kalkması,
4- Vatandaşlıktan çıkma,
5- Engellilik oranının % 40’ ın altına düşmesi,
6- engelli yakını aylığından yararlanan engellinin 18 yaşını doldurması,
7- Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması
8- Veli ya da vasinin sosyal güvenlik kurumlarından(SGK) aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.

Ancak aylık almakta olan engelli yakınının bir takvim yılı içinde 90 günden az çalışmasının bulunması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların Genel Müdürlüğe bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar kurum tarafından geri tahsil edilir.

Paylaş

Bir cevap yazın

*