TÜSODER -Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Dr. Deniz ÖNER 22. Tüketici Konseyi’ne katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda, Konseyde temsil edilen Kamu kurumları, Meslek Odaları ile Tüketici Örgütlerinin Temsilcileri 10 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da toplanmıştır.

Tüketicinin güncel sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili mercilere iletmek amacıyla kurulmuş olan Tüketici Konseyi yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanmaktadır.

Konseyde;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet ERDAL tarafından 2017 yılı çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Yine 20. ve 21. Tüketici Konseyi Kararları doğrultusunda oluşturulan Tüketici Örgütleri Araştırma ve Çalışma Komisyonu Raporunun Sunumu yapılmış ve Tüketici Örgütleri Temsilcileri güncel Tüketici Sorunları ve çözüm önerilerini sunmuşlardır.

Buna göre 2017 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 590 736 başvuru yapıldığı, bunların %77’sinin Tüketici lehine ve %23’ünün de tüketici aleyhine sonuçlandığı belirtilmiştir.

22.Konseyde; E-Ticaret Konusunda Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri, Abonelik Sözleşmelerinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Tüketicinin Sağlık Ve Güvenliği alt başlıklarında 3 Çalıştay yapılmış ve sonuçları 22. Konsey kararları olarak Bakanlığa sunulmuştur.

 

Paylaş

Bir cevap yazın

*