Tüketici Sorunları Derneği-TÜSODER 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde Sivil Düşün Programı kapsamında Stratejik Plan konusunda Danışman desteği aldı.

Program kapsamında, Stratejik Plan Hazırlama Konusunda Uzman Sinan Ok danışmanlığında 2 gün boyunca TÜSODER gelecek çalışmaları için yol haritası belirlemek üzere detaylı görüş alışverişleri yapılmıştır.

Toplantının birinci gününde;

Tüketici Korunması Hakkında Temel Kavramlar ve İlkeler, Tüketici Korunmasında Kurumsal Yapı ve Derneklerin Rolü, Temel Mevzuat: Uluslararası “etki” Anayasa, 6502 sayılı Kanun, Yönetmelikler

Tüketiciler ile ilişkiler, Diğer Tüketici Dernekleri ile ilişkiler, Tüketici Hakem Heyetleri, Reklam Kurulu, Tüketici Konseyi, Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile ilişkiler konuşuldu.

İkinci günde;

TÜSODER’in Geçmiş Dönem Faaliyetlerinin, Misyon, Vizyon ve Hedef Kitlesinin Değerlendirilmesi Gelecek Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi yapılmıştır.

Stratejik Plan hazırlık toplantısına ; TÜSODER Yönetim Kurulundan Genel Başkan Dr. Deniz ÖNER, Genel Sekreter Kerem Ateş, Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, Ercan Konak, Av. Serkan Kara, Av. Aybüke Taşdemir yanı sıra Genel Kurul üyelerimizden Av. Ünal Çağlar Gamsız, Av. Gizem Aydemir Fatih Küçükuysal, Gülay Özdemir, Hacer Keskin, Firuz Kayıkçı, Hatice Kolçak, Sevil Özsoy, Seda Sanrı, Sami Ertan katılmış ve katkı sağlamışlardır.

 

Paylaş

Bir cevap yazın

*