Sigorta Tüketicisi ve Güncel Sorunları Paneli

TÜSODER, 30 Mart 2018 tarihinde İSTANBUL BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI VE REKABET HUKUKU MERKEZİ’ nin 2018 yılı TÜKETİCİ HUKUKU SEMİNERLERİ kapsamında düzenlemiş olduğu SİGORTA TÜKETİCİSİ ve GÜNCEL SORUNLARI etkinliğine katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ve İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkanı Av. E. Deniz Şeren’in açılış konuşmalarından sonra;

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Genel Sekreteri Av. Şevda Şensoy’un Moderasyonunda düzenlenen seminerde;

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Başak Baysal, Sigorta Tüketicisi ve Sigorta Sözleşmeleri; Dr. Kübra Yetiş Şamlı, Tüketici Hukuku ve Sigorta Mevzuatı Çerçevesinde Sigorta Tüketicisinin Korunması konularında mevcut durum ve güncel sorunları anlattı.

İlgili mevzuatların birbirleriyle çeliştiği durumlarda uygulamanın neye göre yapılacağı konusundaki temayüllerden söz edildi.

Sigorta sözleşmesi kurulmadan önce ön bilgilendirmenin öneminden ve sigortalı açısından önemli sayılabilecek gelişmeleri yazılı olarak bildirmek gerekliliği anlatıldı.

Sigorta ettirenin aydınlatıldığının ispat yükümlülüğünün sigortacıya ait olduğu; 6502 saylı yasada sigorta için dağınık hükümler olduğu ve haksız şartlar konusu tartışıldı.

Sigortacılıkta denetim makamı Hazine Müsteşarlığı iken Tüketici Kanununda Gümrük ve Ticaret Bakanı sorumlu olduğu için çelişkili durumlar da hangisi geçerli olacak konusu anlatıldı.

Özellikle bankalardan alınan krediler için hayat sigortası yapılması konusu detaylı tartışıldı. Bu sigortanın bir ölüm durumunda mirasçıları da koruyan bir güvence olduğu üzerinde duruldu. Tüketicinin istediği sigortacıdan sağladığı teminatı göstermesinin kabul edilmesi gerekmekle birlikte, sigortanın içeriğinin de çok önemli olduğu konuşuldu.

Meblağ sigortalarında kalan borç ve borcun vadesinin uyumlu olması; kredi borcunu aşan kısmın mirasçılara ödenmesi konusuna dikkat çekildi.

TÜSODER-Tüketici Sorunları Derneği, Genel Başkan Dr. Deniz ÖNER ve Sigorta Komisyonu Başkanı, Sigorta ve Reasürans Brokerliği firma sahibi Taner ÇAĞATAY ile temsil edildi.

Dr. Deniz ÖNER sağlık sigortalarında önden uyarı olmaksızın sigortanın çeşitli nedenlerle sonlandırılması konusunda tüketicinin hakları konusunda bir şikâyeti örnek vererek nasıl bir yol izlemesi gerektiğini tartışmaya açtı.

Taner Çağatay ise özellikle sigorta güvence hesabında, mirasçıların haberdar olmadığı ya da kişilerin zaman aşımı dolayısıyla unuttukları paralar için mayıs sonuna kadar olan sürenin kullanılması konusunda duyuruların arttırılması gerektiğinden söz etti.

Paylaş

Bir cevap yazın

*