Polimer Kimyasallarının (Plastik) Yanması ve Olası Zararları

Tuzla sanayi bölgesinde yanan kimya fabrikası çoğunlukla poliüretan adlı polimer üreten ve bunu piyasa malzemelerine dönüştüren bir fabrikaydı. Bu ve benzer türdeki polimerlerin (plastik) yanması sonucu havaya karbon monoksit (CO), karbondioksit (CO2), azot oksit (NOx) ve sülfür oksit (SOx) türevi gazlar ve bu polimerlere katılan başka kimyasal maddelerin yanma ürünleri ortaya çıkar ve atmosfere salınır.

Bu yanma ürünü gazlardan ilki (CO) yanma sırasında son derece tehlikelidir. Solunması durumunda oksijen yetmezliğinden boğulmaya neden olabilir. Ancak yağmurlarla tekrar zarar verme durumu yoktur.

İkincisi olan karbondioksit (CO2), atmosferde birikerek sera gazı oluşturur ve küresel ısınmaya neden olur. Ancak bunun da sonradan yağan bir yağmurla olumsuz etki yapma riski çok azdır. Son ikisi, azot oksit (NOx) ve sülfür oksit (SOx) ise atmosfer kirleticilerdir. Yağmurla karışarak asit yağmurları oluşturma riskleri vardır. Ancak yangının gün içinde söndürülmesi ve yanma ürünü gazların rüzgarla beraber dağılması sonucu burada da halkın korkuya kapılmasına neden olacak olumsuz bir durum yoktur.

Ne yazık ki bu gazlar çevreyi kirletmiştir!

Belki de fabrikanın üç yılda çevreyi kirletmesi kadar gaz sadece üç saatte atmosfere salınmıştır. Bu gazların çevreye ve canlı sağlığına zararı yadsınamaz ancak yağacak yağmurlarla etrafa yayılma tehlikesi bu şartlarda çok azdır. Yanmanın ilk anları bu tür gazlardan kesinlikle sakınmak gerekir. Ancak havaya karıştıkça seyrelme, azalma durumları olmuştur. Asit yağmuru yağma potansiyeli ancak çok daha fazla niceliksel ve niteliksel yanmalar sonucu olabilir. Onlar da bu bölgede değil rüzgârın gittiği bölgelerde daha sonra olabilir.

Rüzgârın tersi yönde hızla uzaklaş!

Bu gibi polimer yanma durumlarında o an rüzgârın tersi yönde hızla uzaklaşmak gerekir. Daha sonra yağacak yağmurların bedene dahili girmemesine dikkat edilmesi yeterlidir. Bu tür yangınların tekrar olmaması için yüksek çaba harcanmalı hem insan hem çevre sağlığını riske atmamak hem de maddi zararlara neden olmamak için bundan sonra iş güvenliği tedbirleri çok sıkı alınmalıdır.

Kimyager Fatih KÜÇÜKUYSAL

TÜSODER Sağlık Komisyonu üyesi

Paylaş

Bir cevap yazın

*