Para Toplama Yoluyla Dolandırıcılık

Yazar: Serpil Çavuşoğlu

Dolandırıcılık suçlarından biri de ön ödeme yani para toplama yoluyla yapılan türdür. Bu sistemde az para verip, çok kazanç elde etme isteği kullanılmaktadır. Dolandırıcılar tarafından ilk istenilen miktarlar bilinçli olarak düşük tutulmaktadır. Bunun sebebi ise olayın cazibesini arttırmaktır.

Deşifre – Para toplama yoluyla dolandırıcılık (Av. Merve Uçanok)
Sistem, ilk adımlarında güven telkin etmek için kazandırıyor gibi görülür. Sonrasında büyük kayıplar yaşandıkça tuzağa düşen kişiler tarafından araştırılmakta ve altı boş çıktığı görülmektedir.
Başlarda kazandığını gören herkes en yakın çevresine de sistemi tavsiye etmekte ve farkında olmadan dolandırıcının ekmeğine yağ sürerek daha fazla kazanmasını sağlamaktadır. Sonrasında ne yazık ki bunu yaşayan çoğu mağdurun durumu ihbar etmekten kaçındığı görülmüştür.

Dolandırıcılar yüz kızartıcı suçları işlerken utanmıyorlarsa, biz de Kanun önünde deşifre etmekten asla utanmayalım! Deşifre adını verdiğim bu röportaj serisinde dolandırıcılık türlerini farklı uzmanlarla tek tek işleyerek sizleri bilgilendireceğiz.
Ön ödeme ile dolandırıcılık konusunu Sayın Avukat Merve Uçanok ile işleyeceğiz. Bize zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ediyor, sevgilerimizi gönderiyoruz.

Röportaj: Av. Merve Uçanok

Dolandırıcılık suçu hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Bu suç Türk Ceza Kanunu 157. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Bu suçun oluşumundaki en önemli unsurlar; suçu işleyen kişinin hileli hareketlerde bulunması, bu hileli hareketlerin mağduru aldatması ve mağdurun ya da başkasının zararına olacak şekilde kendisi için veya bir başkası için haksız bir fayda elde etmesi şeklindedir. Bahsi geçen unsurların hepsinin varlığı hâlinde dolandırıcılık suçu oluşur. Bunun yanı sıra dolandırıcılık suçunu “nitelikli” hâle getiren çeşitli durumlar vardır ve Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesi’nde tüm nitelikli hâller aşağıdaki şekilde tek tek sayılmıştır. Buna göre;
(1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak,
Şeklinde düzenlenmiştir.

Röportajın tamamı…
https://indigodergisi.com/2019/09/desifre-para-toplama-yoluyla-dolandiricilik/

Paylaş

Bir cevap yazın

*