Konut kredisinde haklarınız değişti!

Konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliği değişti! Peki haklarınız neler?

Yeni yönetmelikle birlikte konut finansmanı sürecinde neler yaşanacak? Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, Milliyetemlak’a önemli detayları anlattı.

Yeni yönetmelik 28 Kasım 2015 günü itibariyle yürürlüğe girdiyse de getirilen en önemli yeniliklerden, “Ön Bilgilendirme Formu”, “Sigorta yaptırılması” ve “Erken Ödeme” ile ilgili hükümler 28 Mayıs 2014’te hayata geçen 6502 sayılı yeni Tüketici Yasasında da yer almış olduğundan yaklaşık bir buçuk yıldır zaten hukuken geçerli durumdaydı.

Yeni Tüketici Kanunu ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği tüketiciler için devrim niteliğinde bazı yenilikleri içeriyor.

Konut almak için finans peşinde koşan tüketici yasal olarak korunacak!

Sözleşmeyi incelemek için vakit tanınacak!

Aydın Ağaoğlu’nun verdiği bilgiler, tüketicinin içine su serpecek cinsten. Çünkü artık kredinin toplam tutarı ve varsa tüketiciden talep edilecek tüm ücretler ile toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ve ücretler itibarıyla dağılımını gösteren ön bilgilendirme formu verilerek, sözleşmenin imzalanmasından makul bir süre önce tüketicinin tam anlamıyla kullanacağı kredinin reel maliyeti hakkında tam manasıyla bilgilendirilecek.

Yani tüketici ödeyeceği tüm değerleri kalem kalem görebilecek ve toplam ödeyeceği rakamın belirtildiği sözleşmeyi incelemeden imza atmak zorunda kalmayacak. Ayrıca bu sözleşmenin açık ve okunur olabilmesi için en az on iki punto büyüklüğünde, açık ve sade bir dille yazılması gerekiyor.

Bir örneği tüketicide kalacak olan sözleşmede yer almayan hiçbir mali külfet daha sonra tüketiciden alınamayacak.

Zorla sigorta yaptırma dönemi sona erdi!

Bankaların, kredi kullanan tüketiciyi zorla sigorta yaptırması açıkça yasaklandı. Tüketici kendisi sigorta yaptırmak istediği zaman ise, istediği sigorta şirketinden yararlanabilecek. Buna banka itiraz edemeyecek.

Erken ödeme mümkün!

Tüketici, borcunun tamamını ya da bir taksit tutarından az olmayacak herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Finansman kuruluşu bu durumda gerekli indirimi yapmak zorunda olacak.

Erken ödeme durumlarında uygulanacak faiz ve faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamı tüketiciden tahsil edilecek.

Tahsil edilen faiz ile vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler dışında kalan tutar, anapara borcundan düşülecek.

Dikkat!

Ancak sabit faizli kredilerde erken ödeme durumunda finansman kuruluşu tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edebilir. Fakat erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçmiyor.

Tüketicinin hayatı nasıl değişecek?

Ağaoğlu’na göre, tüketiciler artık önüne uzatılan ve okumasına fırsat sunulmadan imzalamak durumunda kaldığı anlaşılmayan formlarla muhatap olmayacak.

Belgeyi imzalamadan makul süre önce bir ön bilgilendirme formu verilerek aydınlatılacak, krediyi çekmeden neyi, nasıl, kaça alabileceğini öğrenebilecek.

Hesap işletim ücreti alınamayacak!

Ayrıca tüketicinin o hesabı, sadece kredi için kullanıldığı sürece hesap işletim ücreti de yansıtılamayacak, açık ve yazılı talep olmaksızın bu hesap ile ilişkili “Kredili Mevduat Hesabı” açılamayacak.

36 aydan az olan borç kapatılabilecek

Tüketici kalan kredisinin süresi 36 aydan az ise sadece kalan ana para borcunu ve bu meblağın % 1’i kadar tazminatı ödeyerek kredisini kapatabilecektir. Daha önce kalan vade ne olursa olsun erken ödeme tazminatı % 2 olarak uygulanmaktaydı. Sözleşme sona erene kadar tüketici aleyhine değiştirilemeyecek, oluşabilecek maliyet artışları yansıtılamayacak.

Kimler bu haklardan yararlanabilir?

28 Mayıs 2015’ten sonra imzalanan tüm konut kredi sözleşmeleri yeni hükümlere tabi olacak. Bu tarihten önce imzalanmış sözleşme hükümleri ise geçerliliğini koruyacak.

Daha önce kredi kullandıysanız;

28 Mayıs 2015’ten önce kredi kullanan tüketici, sigorta poliçelerini yenilerken sigorta şirketini kendi seçebilecek. Böylece daha ekonomik ücretle aynı güvenceyi alabilecekler.

Diğer Kaynaklar;

http://www.milliyetemlak.com/haber/konut-kredisinde-haklariniz-degisti-/haber.html?haberID=17848

http://www.milliyet.com.tr/konut-kredisinde-haklariniz-konut-2157881/

http://www.gazetevatan.com/konut-kredisinde-haklariniz-degisti–890890-emlak/

Paylaş