Enerji Tasarrufu / Panel – Forum

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Enerji Komisyonu Başkanı Bilgin AKBAL, Kadıköy Kent Konseyi Tüketici Çalışma Grubunca 8 Ocak 2018 Pazartesi günü Saat: 14:00 de Caddebostan Kültür Merkezi B Salonunda düzenlenen «Enerji Tasarrufu / Panel – Forum» programında konuşmacı olarak yer aldı.

Tüketici Sorunları Derneği, Kadıköy Kent Konseyi Genel Kurul üyesidir ve derneğimiz Dr. Deniz Öner tarafından Kadıköy Kent Konseyi’nde Tüketici Hakları Çalışma grubunda temsil edilmektedir.

Enerji Verimliliği ve Tasarrufu haftası kapsamında düzenlenen panel/forumda;

Bilgin Akbal tarafından, enerji üretiminde Fosil Yakıtlar kullanılmasının Küresel ısınma ve İklim Değişiklikleri üzerine etkileri; Enerji Verimliliği, enerjiyi etkin kullanmanın önemi üzerinde durulmuştur.

Dünyada ve Ülkemizde kişi başına üretilen/tüketilen elektrik miktarları; elektrik üretiminde kullanılan fosil ve yenilenebilir kaynakların payları ve gelecek için öngörülen enerji politikaları konuşuldu.

Ülkemizde yoksulluk nedenli kaçak elektrik kullanımı ya da yoksunluğundan, tasarruf yollarından söz edilmiştir.

Panelde Kadıköy Kent Konseyi, Tüketici Çalışma Grubundan Işıl Beyazıtlı da Tüketici olarak elektrik/enerji etkin kullanımı ve tasarrufu için alınabilecek önlemler ve daha az atık çıkarmak

Isıtma, yalıtım, aydınlatma, elektrikli cihazlar, temiz su kullanımı vb. ilgili alınabilecek önlemler özetlenmiştir.

Fahamettin Tos moderatörlüğünde sürdürülen panelde Gürel Çelikkanat da rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanımının; doğalgaz, petrol, hatta kömür gibi ithal edilen ve iklim değişikliklerine yol açabilen kaynaklar yerine öncelik kazanması için yatırımların teşvik edilmesi üzerinde durmuştur.

Konu hakkında söz alan tüm katılımcılar da öncelikle temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, daha az atık üretimi ve daha çok geri dönüşüme kazandırılması konusunda hem fikir olmuşlardır.

Özetle;

  • 10 yıldan fazla yaştaki buzdolabı gibi elektrikli ev eşyalarının A sınıfı enerji tasarruflu olanlarla değiştirilmesi,
  • Kullanılmayan tüm cihazların fişlerinin çıkarılması, televizyon gibi cihazların kumandadan değil, cihazdan kapatılması,
  • Evlerde ısı yalıtımının yapılması, çift cam kullanımı, LED ampuller gibi tasarruf sağlayan ampul kullanımı,
  • Diş fırçalarken, traş olurken musluğun açık bırakılmaması,
  • Çamaşırların düşük ısı derecesinde çalıştırılması ve oda ısısının 22 dereceden yüksek olmaması (1 derecelik fazla ısıtma veya soğutma %7 fazla enerji kullanımı demek) gibi basit önlemlerle aylık elektrik fatura maliyetlerimizi neredeyse yarı yarıya düşürebileceğimiz konusunda hemfikir olmuşlardır.

Derneğimiz adına Enerji Komisyonu Başkanımız Bilgin AKBAL konuşmacı/panelist, Genel Başkanımız Dr. Deniz ÖNER panel/forum düzenleme komitesinde yer almışlardır. TÜSODER üyemiz Kimyager Fatih KÜÇKUYSAL da dinleyici olarak katılım sağlamıştır.

  

  

Paylaş

Bir cevap yazın

*