İtiraz davalarında tüketici lehine düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında tüketicinin ödeyeceği avukatlık ücreti sınırlandırıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında tüketicinin ödeyeceği avukatlık ücretinin sınırlandırıldığı, tüketicilerin uyuşmazlık bedelinin yüzde 12’si kadar vekalet ücreti ödeyeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Karar ve karara itiraz” başlıklı maddesinde tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Buna rağmen uygulamada bazı sorunlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Türkiye Barolar Birliği nezdinde bulunduğu girişimler neticesinde söz konusu düzenlemenin 2018 yılı için geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğde yer almasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nispi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedileceğinin açıkça düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret başlıklı maddesinde nispi tarifelerin maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla uygulanacağına ilişkin düzenlemeye tüketiciler lehine istisna getirildi. 2017 yılı için bin lira tutarındaki bir uyuşmazlık için tüketici hakem heyeti kararına karşı firma tarafından itiraz edilmesi halinde, tüketiciler 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu. Bu düzenleme uyarınca tüketiciler uyuşmazlık bedelinin yüzde 12’si kadar yani bin lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler. Böylece tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücretiyle karşılaşma korkusuyla hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.”

Haber Kaynağı: http://aa.com.tr/tr/ekonomi/itiraz-davalarinda-tuketici-lehine-duzenleme/1022266?amp=1

Paylaş

Bir cevap yazın

*