Türkiye Tüketici Hareketi Bildirgesi

Ülkemiz tüketici hakları mücadelesi ile 1980’lerde tanıştı.
On

Küresel ekonomideki yaygınlık, teknolojideki başdöndürücü gelişmeler, ekonomi ve yönetim mimarisindeki değişimler, özellikle ülkemiz bakımından demokratik kütür ve toplumsal yapımızdaki değişimler, tüketici hakları mücadelesinde yeni bir evreye geçilmesine işaret etmekte, hatta zorunlu kılmaktadır.

 

Bu saptamalar ışığında; zamanın ruhuna uygun tüketici hakları mücadelesini geliştirmek genel amacına yönelik olarak; bu mücadele içindeki tüketici örgütlenmelerinin birlik ve dayanışmasını sağlamak, yerel-uluslararası zeminde yaygın, güçlü ve etkin çalışmalar yapmak, kurumsallaşmaya uygun projeler ile ülkemiz insanının yaşam ve yönetim standardını daha üst noktaya taşımak için, aşağıda isimleri bulunan kuruluşlar, Türkiye Tüketici Hareketi adıyla bir araya gelmiş; “Amaç, Kuruluş ve Yönetim ilkeleri”mizi belirlemiş ve imzalamış bulunuyoruz.

 

        Başta, Elektrik  abonelerine yüklenen kayıp-kaçak  bedelleri olmak üzere,  Bankalar, Cep telefon şirketlerinin, ve tüm şirketlerin tüketici hak ihlallerine karşı, e-ticaret alanında yapılan dolandırcılıklara karşı, kamu yönetiminin tüketici haklarına özensiz davranış ve uygulamalarına karşı çok daha etkin ve güçlü mücadele edeceğimizi belirtir; siz değerli basın mensupları aracılığı ile tüketici vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyururuz.

 

                (alfabetik sıra ile)

          *        TÜKETİCİ BİRLİĞİ FEDERASYONU (TBF)

                   Genel Başkan, M.Bülent Deniz

 

          *        TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TÜDEF)

                   Genel Başkan Yrd. Halil Çamalan  :

 

          *        BURDUR HASTA VE TÜKETCİLERİ KORUMA DERNEĞİ  (BURTÜKODER)           

                    Başkan: Kemal Arslan

 

          *        BURSA TÜKETİCİLER DERNEĞİ ( BTD )             

                   Genel Başkan: Sıtkı Yılmaz           

          *        ESKİŞEHİR TÜKETİCİLER DERNEĞİ (ESTÜKDER)

 

          *        TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ (TBM)

                   Genel Başkan Vek. Haluk Atasoy

 

          *        TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ (TGDER)

                   Genel Başkan: Murat Köse

 

          *        TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ  (THD)

                   Genel Başkan,  Turhan Çakar

         

           *       TÜKETİCİ HAK ARAMA DERNEĞİ (THAD)

                   Genel Başkan: Nihat Altay

         

          *        TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ  (TÜ-MER)

                    Genel Başkan: Fatih Dinler

         

          *        TÜKETİCİ HAKLARI VE ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ  (TÜRÇED)                                  

                   Genel Başkan: Osman İlhan.

 

          *        TÜKETİCİ MAĞDURLARI  ve ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKÇED)

                   Genel Başkan, Ali Öztürk

 

          *        TÜKETİCİLER BİRLİĞİ (TB)

                   Genel Başkan, Mahmut Şahin

 

          *        TÜKETİCİLER DERNEĞİ (TÜDER)     

                   Genel Başkan, Levent Küçük               

 

          *        TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI DERNEĞİ  (TÜRDER)                                      

                   Genel  Başkan, Uğur Özgöker 

 

          *        TÜKETİCİ SORUNLARI DERNEĞİ   (TÜSODER)

                   Genel Başkan, Aydın Ağaoğlu       

 

          *        TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER)

                   Genel Başkan, Haşmet Atahan

 

          *        TÜKETİCİYİ KORUMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ DERNEĞİ (TÜKO-BİR)

                   Genel Başkan , M. Hamil Nazik

 

 

 

yıllardır yükselerek devam eden Türkiye tüketici hakları mücadelesi; ülkemizde katılımcı demokrasinin gelişmesi, devlet-birey ilişkisinde ülkenin gerçek sahibinin devlet değil, yurttaş olduğu anlayışının yerleşmesi, yurttaşın hakkını arama, sorgulama, hesap sorma eğiliminin güçlendirilmesinde yadsınamaz çaba ve katkıya sahiptir.

 

Paylaş