Tüketiciler ‘hesap işletim ücreti’ni nasıl geri alabilir?

Yazarımız Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Dr. Deniz Öner yazdı… 

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 4 yıl önce 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle BDDK aleyhine Danıştay’da dava açmıştı.

TÜSODER’in 4 yıllık hukuki mücadelesi sonunda Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden bunlardan “Hesap İşletim Ücreti” alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti.

Bu tüketiciler açısından ne anlama geliyor?

Tüketiciler hangi nedenle mevduat hesabı açtırmış olurlarsa olsunlar tahakkuk eden ve tahsil edilen tüm hesap işletim ücretlerini 10 yıl geriye dönük olarak bankalardan geri isteyebilirler.

Ticari hesaplar için ödenen Hesap İşletim Ücretleri de iade oluyor mu?

TÜSODER’e bu konuda en çok sorulan sorulardan biri, Danıştay’ın iptal kararının ticari hesaplar için de geçerli olup olmadığıdır. Söz konusu Yönetmelik 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a istinaden Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından hazırlandığı için sadece Bireysel Mevduat Hesaplarını kapsamaktadır. Ticari hesaplar için geçerli değildir.

Hak arama süreci nasıl işlemektedir?

Öncelikle tüketiciler son 10 yıl içinde hesaplarının bulunduğu bankalara tek tek başvurarak bir dilekçe ile ödedikleri Hesap İşletim Ücretlerine ait dekontları ve kendilerine belirttikleri hesaba iadesini talep etmeliler.

Bankalara müracaat nasıl yapılmalı? Bankalara dilekçede neler yazılmalı?

Banka Genel Müdürlüğüne hitaben eğer hala müşterisi ise şube ve hesap numarası belirtilerek, değilse geçmişte var olan mevduat hesabından kesilen Hesap İşletim Ücretlerinin; “DANIŞTAY 15. DAİRESİ, 2014/9570 Esas, 06/02/2018 Gün ve 2018/1194 Karar” sayılı kararı gereğince, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl içerisindeki “Hesap İşletim Ücreti” kesintilerinin toplamının İADESİ talep edilmelidir.

Çalışmış oldukları bankaların Genel Müdürlüklerine elektronik posta, noterden ihtarname veya iadeli taahhütlü posta ile bu taleplerini iletebilirler. Ya da doğrudan şubelerine giderek bu süreci başlatabilirler.

Banka Hesap İşletim Ücretlerini iade etmezse izlenecek yol nedir?

Bankadan temin edilen hesap işletim ücretlerine ait son 10 yıl içindeki dekontlar ile Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilmelidir.

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru formunda neler olmalı?

Birçok Tüketici Hakem Heyetinin konu bazlı standart formu bulunmaktadır. Yoksa bile başvuru formunda Şikâyet Edenin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No, Adresi, Telefon Numarası, Mail Adresi ve

Şikâyet edilen Bankanın Adı, Şubesi, Adresi, Alınan Hizmetin Cinsi, Hesap İşletim Ücretinin ne kadar olduğu, Mevduat Hesap Numarası ile Şikâyet Konusu ve Talep yazılmalıdır.   Başvuru formunun ekine banka ile olan yazışmalar, dekontlar ve dekont için alınan ücretin yüksek olması durumunda onun makbuzu da konmalıdır.

Sonuç olarak söz konusu bankada bulunan hesabından, hangi yıllarda ne kadar hesap işletim ücreti tahsil edilmişse toplam bedelinin iadesi talep edilmelidir.

Tüketici Sorunları Derneği – TÜSODER 2014 yılında tüketicilere öncü bilinçlendirme sağlamak için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması, firmaların ve tüketicilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Tüketici Sorunları Derneği tüketicileri ve hizmet/ ürün sağlayanları sadece hakları değil sorumlulukları konusunda da bilinçlendirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Bunun yanı sıra ortak tüketici sorunlarının çözümü konusunda yetkili otoriteler ve sorumlularla bir köprü oluşturmaya, adı her ne kadar Tüketici Sorunları olsa da sorunun değil, çözümün parçası olmaya devam edecektir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için  [email protected] ye yazabilirsiniz.

Haber Kaynağı: http://mediterranean5n1k.com/tuketiciler-hesap-isletim-ucretini-nasil-geri-alabilir/

Paylaş

Bir cevap yazın

*