Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Aralık 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29218

 

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi, “on” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/6/2014 29043