Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29218   YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi, “on” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde […]