TATİL MAĞDURLARI! DERDİNİZİ MARKO PAŞA’YA ANLATMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

Yaz sezonundayız, malûm. Pek çok kişi, yoğun çalışma günlerinin ardından, senede bir kez olsun yıllık izinlerini kullanıp tatil yapmanın derdinde. Bir kısmımız tatile gidebildi, bir kısmımız tatil hazırlığında belki de!

Herkesin tatil anlayışı bir olmasa da, tatil denildiğinde çoğumuzun aklına; deniz, kum, güneş, otel, motel, pansiyon, tatil köyü, devre mülk, devre tatil vb geldiği kesin.

Tatil bitince, “tatil nasıl geçti?” sorusuna muhatap olanların en çok sarf ettiği cümle; “tatilin kötüsü olur mu?” şeklindedir genellikle.

Ben de aynı soruyu sorarak başlayacağım yazıma:

Tatilin kötüsü olur mu?

Olur elbet!

Eğer; hayalini kurduğunuz tesise vardığınızda, resimlerde gördüklerinizden farklı bir ortam sizi karşılamışsa,

Eğer; yediğiniz yemeklerden, size vaat edilen geziden, eğlenceden, odanızdan, rehberinizden, tesis personelinden hoşnut kalmamış, gereken ilgiyi-alâkayı görememişseniz,

Evet, tatiliniz bal gibi de zehir olabilir!

Peki ne yapacağız?

 1. Sinir olup, hırsınızı eşinizden çıkarabilirsiniz.
 2. “Kara bahtım kör talihim, taşa bassam iz olur” melodileri eşliğinde kaderinize küsebilirsiniz.
 3. Otel personeline, “siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?” nidaları altında, tehditler savurabilirsiniz.
 4. Hiçbiri!

Yanıt: Tabi ki “hiçbiri!” Çünkü böyle bir durumla karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey; bir tüketici olarak yasal yollardan hakkınızı aramak!

Peki bir turizm mağduru, yasal yollardan hakkını nasıl arar?

Gelelim esas meselemize.

Şimdi, diyelim bir firmadan “paket tur” satın aldınız ve de mağdur oldunuz.

Öncelikle;

Paket tur sözleşmeleri; “ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanımda yer alan başka turizm hizmetlerinin neler olduğu ile ilgili olarak mevzuatta bu hizmetler araç kiralanması, kültürel, tarihi veya turistik yerlerin gezdirilmesi, gösteri, konser veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettirilmesi ya da rehberlik hizmetleri olarak belirlenmiştir” diye tanımlanmaktadır.

Bu tanım da göz önüne alınarak, paket tur sözleşmelerine ilişkin, bir tüketici olarak bilmeniz gereken bazı bilgilere göz atmakta yarar var.

 • Sadece otel rezervasyonunuza ilişkin yaşadığınız bir sıkıntı ya da günübirlik turlar, paket tur olarak kabul edilemeyeceği için, bu konuya ilişkin mevzuat hükümlerinden faydalanmanız mümkün olmaz.
 • Sözleşme yapılmadan önce; tarafınıza, bilgilendirilmenize yönelik broşür verilmesi zorunlu olup, seyahatinize ve tur yerine ilişkin konularda aydınlatılmanız önemlidir.
 • Paket tur sözleşmesinin bir örneğinin, yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılıyla tarafınıza vermesi zorunludur.
 • Yurt dışı turlarda sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Sözleşmenin kurulması esnasında, ödemede hangi kurun esas alınacağının belirlenmesi gereklidir.
 • Tarafınızdan kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi ya da turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde; yapılan değişikliği veya tarafınıza sunulan farklı bir seçeneği kabul etmeme ya da sözleşmeden dönme hakkınız bulunmaktadır. Ödemiş olduğunuz bedelin tamamı, fesih bildirinizin tur düzenleyicisine ya da aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde tarafınıza iadesi zorunludur.
 • Firmanın, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğü yerine getirmediği ya da getiremeyeceği tespit edildiğinde, sözleşmeden dönme hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda paket tur düzenleyicisi ya da aracısının ücret talep etme hakkı sona erer.
 • Firma, paket tur sözleşmesinde yazılı olan fiyatı bazı hallerde değiştirebilir. Şöyle ki; döviz kuru ya da yakıt fiyatlarında olağan dışı değişiklikler yaşanması ya da liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklik olması hallerinde, fiyatın değiştirilebileceğini açıkça sözleşmede belirtmesi ve fiyat değişikliğinin gerekçesiyle nasıl hesaplanacağının, hareket tarihinden en az yirmi gün önce tarafınıza yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi koşuluyla, sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde fiyatı değiştirebilir.
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi sürecinde oluşabilecek her türlü eksiklik nedeniyle, bedelin indirilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Yapmış olduğunuz paket tur sözleşmesini feshetme hakkınız mevcuttur. Şöyle ki; turun başlamasından en az otuz gün önce paket tur sözleşmesini feshederseniz, vergi benzeri yasal yükümlülükler dışında herhangi bir kesinti yapılmaksızın bedeli iade alabilirsiniz. Eğer turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala sözleşmeyi feshederseniz; sözleşmede belirtilmesi şartıyla, sözleşme bedelinin belli bir oran ya da tutarda kesinti yapılarak iadesi söz konusu olabilir. Ayrıca; öngöremediğiniz, engelleyemediğiniz bir durum ya da mücbir sebep nedeniyle, turun başlamasına otuz günden az bir süre kala fesih bildiriminde bulunmanız halinde; ödenmesi zorunlu vergi benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödemiş olduğunuz bedelin, fesih bildiriminizin firmaya ulaşmasından itibaren on dört gün içinde tarafınıza iadesi zorunludur.
 • Şirket çalışanları gibi toplu katılımcının satın aldığı paket turlarda da paket tur sözleşmelerine ilişkin sahip olunan haklar geçerlidir.
 • Satın aldığınız paket tura katılmanızın mümkün olmaması halinde, turun başlamasından yedi gün önce yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile firmaya bildirimde bulunarak, turla ilgili tüm koşulları yerine getiren diğer bir kişiye satın aldığınız turu devredebilirsiniz.

Şimdi gelelim tüketici olarak ne yapacağımız kısmına.

Öncelikle; her türlü sorunda, muhatap ile uzlaşmaya çalışmak, sunulan telafi seçeneklerini değerlendirmek işin en kolay yolu elbet! Ama diyelim paket tur satın aldınız, mağdur oldunuz ve de ilgili firmayla uzlaşamadınız. İzlemeniz gereken yolun, şu şekilde olması tavsiye edilmektedir.

 • Kredi kartı ile taksitli ödeme yaptıysanız, mail order talimatınızın iptali ve ödemelerin durdurulması için bankanıza “yapılan harcama karşılığı hizmet alamama durumuna itiraz” dilekçesiyle başvurun.
 • Şikâyetinizi, ilk önce mutlaka muhatap firmaya (ya da devralan firmaya) yazılı olarak bildirin. (Örneğin firmanın info@…com.tr adresine yazabilir, ya da iadeli taahhütlü dilekçe gönderebilirsiniz.) Firma, konuyla ilgili size cevap vermek zorundadır.
 • İllerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık binalarında bulunan; hizmeti satın aldığınız ya da ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine dilekçeyle şikâyette bulunun. Dilekçenizin ekine, elinizde mevcut olan belgeleri (fatura, satış fişi, sözleşme vb.) ekleyin.
 • Dilekçenizi formatlı, kısa, net ve açıklayıcı yazın. Şikâyetiniz ne ise, abartısız bir şekilde sadece onu anlatın. Gereksiz detaya girmeyin.

Örnek:

Şikâyet Eden:

İletişim Bilgileri:

Şikayet Edilen Firma:

Tur Tarihi:

Konu Başlığı:

Konu:

Ekler: (Resim/ belgeler/ şahit – otel görevlisi, tur katılımcısı)

 • İlgili firmayı TURSAB’ a (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) ya da Alo 176 (Kültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi ) kanalıyla, şikâyet edebilirsiniz.
 • Tüketici Hakem Heyeti’nden aleyhinize karar çıkması halinde, adiye binalarında bulunan Tüketim Mahkemesi’ne; Tüketici Mahkemesi’ nden aleyhinize karar çıkmışsa, o zaman da Yargıtay Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

“Paket tur almayıp, herhangi bir yerde otel rezervasyonu yapan ve de mağdur olan birinin durumu ne olacak?” diye sorabilirsiniz.

Böyle bir durumda; otelde kaldığınız sürenin bedeli düşülüp, kalan bedelin tarafınıza iade edilmesi mümkün olmaktadır. Hatta tatilinizin boşa geçtiği ve manevi kayba uğradığınız gerekçesiyle tazminat davası açmanız da mümkün. Bu konuda da başvuruda bulunacağınız birim, yine Tüketici Hakem Heyeti olacaktır.

Son olarak belirtmek gerekir ki;

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz,

Tüketici Mahkemeleri nezdinde açılacak davalar her türlü vergi benzeri masraftan muaftır,

Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Tatilinizi zehir etmemek, kısıtlı zamanınızı ve paranızı en güzel şekilde değerlendirip karşılığını alabilmek için; seçeceğiniz turizm firmasını iyi araştırmak, TURSAB kaydı olup olmadığını sorgulamak ve herhangi bir mağduriyet durumunda bilinçli tüketici olmanın gereğini yerine getirerek hakkınızı aramak hem sizi mutlu edecek, hem de başkalarının aynı hatayı tekrarlamasını engelleyecektir.

İyi tatiller.

[1] http://www.tuketiciakademisi.gov.tr/tr-tr/ogrenmek-istiyorum/paket-tur-ve-haklariniz#13deb180475b6e48976d0946ce9aa03d , http://www.consumeracademy.gov.tr/data/580f4b7f1a79f752a4df67b5/G%C3%BCncel%20T%C3%BCketici.pdf
http://www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1167,
http://truvadergisi.com/tatil-sorunlari-sikayet-rehberi/

Paylaş

Bir cevap yazın

*