Site aidatlarına indirim mi geliyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle vatandaş, kalabalık ortamlardan uzak durup evine kapandı. Hükümetin aldığı önlemlerle eğlence ve yeme-içme mekanları geçici olarak kapatılırken, toplu konut sitelerindeki spor alanları, yüzme havuzları ve bazı ticari üniteler de faaliyetlerini durdurdu. Bu kapsamda sitelerde durum nedir, ortak alan giderleri ödenmeli midir? Ödenmeli ise kim ödemelidir? Sosyal tesislerin işlevi durduğu için aidatlarda indirime gidilmeli midir? Hukukçulara göre, sitelerde her ne kadar sosyal alanların faaliyeti durmuş olsa da güvenlik, temizlik gibi zorunlu faaliyetlerin devam etmesinden dolayı aidat ödeme zorunluluğu devam ediyor. Ancak, kat maliklerinin yönetimden aidat indirimi talep etmeleri gerekiyor.

BU DÖNEMDE GİDER PAYI ALINMALI
Tüketici Sorunlar Derneği (TÜSODER) Başkan Vekili Av. Rıdvan Yıldız ise, gider paylarının toplanmasındaki temel amacın sitelerin giderlerinin karşılanması olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Koronavirüs sebebiyle ortak yerlerin kullanımının azalmış ve buna bağlı olarak da giderler düşmüşse site yönetimlerinin kat maliklerinden gider payı almaları gerekiyor. Site yönetimlerinin amacının, sitelerin düzenli ve huzurlu bir yaşam alanı sağlamak olduğu, kar etmek gibi bir amacın olmadığı unutulmamalı. Bunun dışında kat malikleri genellikle Yönetim Planları ve Yönetimle ilgili alınan kararlar konusunda yeterli dikkati göstermiyorlar” diye konuştu.

Rıdvan Yıldız, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır. Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar. Bu hükme göre Sitelerde ikamet edenlerin gider paylarını ödemeleri bir zorunluluktur. Ancak gider paylarının toplanmasındaki temel amaç sitelerin giderlerinin karşılanmasıdır. Yaşadığımız Coronavirüs Salgınında ortak yerlerin kullanımı azalmış ve buna bağlı olarak da giderler düşmüşse ilgili site yönetimlerinin bunu göz önüne alarak kat maliklerinden gider payı almaları daha doğru olacaktır. Site yönetimlerinin amacının, sitelerin düzenli ve huzurlu bir yaşam alanı sağlamak olduğu, kar etmek gibi bir amacın olmadığı unutulmamalıdır. Bunun dışında Kat Malikleri genellikle Yönetim Planları ve Yönetimle ilgili alınan kararlar konusunda yeterli dikkati göstermiyorlar. Bu açıdan Site Kat Malikleri şu hususlara dikkat etmeliler;

  • Site Yönetim Planını mutlaka temin etmeliler. Yönetim Planı hak ve yükümlülüklerinin kapsamı açısından yol göstericidir.
  • Yöneticiler ortak giderler düştüğü takdirde bunu gözeterek gider payı toplamaktadır. Aksi durumda Kat Malikleri Kurulu toplanarak yeniden karar alabilir.
  • Yöneticiler, belli dönem aralıkları ile denetlenebilir. Haklı bir neden olduğunda bu denetim her zaman yapılabilir. Bu nedenle yöneticiler, kat maliklerine karşı yönetim, gelir, gider konularında şeffaf olmalıdır.
  • Kat Malikleri, her yıl yapılan Kat Malikleri Kurulu toplantılarına katılarak yönetimde söz sahibi olmaları gerekir. Sitelerle ilgili şikayetlerinde bir nedenin de kendilerinin ilgisizliği olduğu unutulmamalıdır.
  • Yaşadığımız süreçte işin hukuki yönünü bir tarafa bıraktığımızda iyiniyet ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz ortadadır. Bu nedenle hem yöneticiler hem de kat malikleri iyiniyet çerçevesinde bu duruma yaklaşmalıdır.

haber kaynağı: https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/04/08/son-dakika-site-aidatlarina-indirim-migeliyor

Paylaş

Bir cevap yazın

*