rhDNAz (Dornase alfa) nedir, COVID-19 tedavisinde yeri var mıdır?

Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu Özet: Nötrofil lökositler (NL) vücutta hastalık yapan mikroorganizmalarla savaşın en ön cephesindeki hücrelerdir ve hemen yanıt verirler. COVID-19 olgularında da NL’lerin hızla yanıt vermesi olumlu, iyileştirici bir faktördür; fakat bu yanıtın istenmeyen aşırı bir noktaya gelmesinin akciğer hasarını artırdığı ve ölüme giden yolu tetiklediği düşünülmektedir. ‘Sitokin fırtınası’ kavramı bu abartılı yanıtın […]