Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29546   YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/7/2009 tarihli ve 27276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili […]