İnternet Dolandırıcılığına Büyük Darbe!! E-ticarette güven damgası dönemi başladı.

E-ticaret sektöründe, “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılara verilen elektronik işaret” olarak tanımlanan güven damgasının alınmasına ilişkin şartlar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Elektroni̇k Ti̇carette Güven Damgası Hakkında Tebli̇ğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik Ticaret Nedir Ne Değildir?

Yazımızda 05.11.2014 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanan yürürlük tarihi ise 01.05.2015 olarak belirlenen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunu’na göre elektronik ticaretin ne olduğuna, yeni yasanın getirdiklerine değineceğiz. Elektronik Ticaret Nedir? Elektronik ticaretin teknolojinin gelişmesi ile birlikte herkesin bir şekilde kullandığı bir ticari faaliyettir. Kanunda “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi […]