6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu

Resmî Gazete Sayı : 28835 KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, […]

E-Ticaret Kanunu Bizi İstenmeyen SMS’lerden Kurtacak Mı?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazetede yayımı ile yürürlüğe girecek. Artık istenmeyen SMS’lerden kurtuluyoruz müjdesi verildi. Peki gerçekten yeni yasa ile istenmeyen SMS’lerden kurtulacak mıyız? Esasında Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 50/5 hükmü “Abonenin önceden izni alınmadan otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının […]