E-Ticaret Kanunu Bizi İstenmeyen SMS’lerden Kurtacak Mı?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazetede yayımı ile yürürlüğe girecek. Artık istenmeyen SMS’lerden kurtuluyoruz müjdesi verildi. Peki gerçekten yeni yasa ile istenmeyen SMS’lerden kurtulacak mıyız? Esasında Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 50/5 hükmü “Abonenin önceden izni alınmadan otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılması halinde, abone ve kullanıcılara gelen her bir mesajı bundan sonrası için almayı reddetme hakkı kolay bir yolla ve ücretsiz olarak sağlanır.” tüketicilerin GSM firmalarından talepleri halinde ticari elektronik iletilerden kurtulmalarına imkan vermekteydi. Bu düzenlemeye rağmen istenmeyen SMS’ler azalmak bir yana dursun giderek artmıştı. Yeni kanun  onay alınmadan gönderilen ticari iletiler için onay şartı getirse de geçici madde ile kanunun yürürlüğünden önce onay(!) alınarak oluşturulmuş veri tabanlarına SMS gönderilebilmesine imkan tanımıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında gönderilen SMS’ler zaten birilerinin elinde tüm Türkiye’nin verilerinin olduğunu gösterdi. Bu geçici madde kanunun amacıyla bağdaşmamakta ve istenmeyen SMS’lerin yine gönderilebilmesini meşru kılmaktadır.

İstenmeyen SMS’in cezası kime kesilecek?

Aslında yeni E-Ticaret Kanunu’nun yeni bir şey getirmediğini istenmeyen SMS sebebiyle cezanın kime kesileceğine baktığınızda kolaylıkla anlayabilirsiniz. Cezai hükümlerdeki ifadeye göre ceza hizmet sağlayıcıya kesilecek. Peki hizmet sağlayıcı kimdir? Hizmet sağlayıcılar SMS  açısından düşünürsek GSM firmalarıdır. Yani XBANK size onay almadan reklam mesajı gönderebilir ama siz bu mesajı almak istemiyorsanız ve bu mesajı istemediğiniz halde GSM firması engellemezse ceza GSM firmasına kesilecek. Peki göndericinin hiç mi suçu yok? E-Ticaret Kanunu’na göre yok.

Bireysel Hatlardan Gelen Reklam Mesajlar

Son zamanlarda 05xx-xxxxxxx şeklinde olan bireysel telefon numaralarından reklam mesajları almaya başladık. Herkesin telefonuna muhtemelen bu şekilde mesajlar gelmiştir ya da gelecektir. Ticari hatların pahalı olması sebebiyle bazı uyanıklar ki bunların içinde büyük firmalar dahi var bu mesajlar daha ucuz olduğundan bu yöntemi kullanmaktadırlar. Bu numaralarla ilgili GSM operatörlerine başvurduğunuzda ticari hat görünmediğinden engellenmemektedir. Engellense dahi böyle bir sürü bireysel hat olduğundan engelleme etkisiz kalmaktadır. Peki o zaman ne yapmalı? 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu md. 60/4 hükmü şu şekildedir “ Elektronik haberleşme hizmeti sunan bir işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerinin gereği olarak aldıkları hizmeti üçüncü kişilere ücretli veya ücretsiz verebilir. Aboneler yararlandıkları hizmeti ticaret amacıyla üçüncü kişilere sunamazlar. Aksine davrananların abonelik sözleşmeleri iptal edilir.” Görüleceği üzere bireysel hatların ticari amaçla kullanılamaz. Kullanılırsa bunların kapatılması gerekir. Bu numaraları GSM operatörlerine ve BTK bildirerek kapattırabilirsiniz. Ancak bu iş de bataklıkta sinek avlamak gibi etkisiz kalacaktır. Zaten bu hatlar kullan-at şeklinde kullanılmaktadır. E-Ticaret Kanunu’ndaki para cezaları göndericilere uygulanamayacağından, GSM firmalarının bu mesajları engellemeleri de mümkün olmadığından bireysel hatlardan ticari iletilerin gönderilmesine karşı yapılacak caydırıcı bir önlem bulunmamaktadır. Şu müjdeyi verebilirim ki bu yasal boşluk nedeniyle yakın zamanda bireysel hatlardan bolca reklam mesajı alacağız.

 

Rıdvan Yıldız
TÜSODER Hukuk Kom. Üyesi

Paylaş