“Koronavirüs tatilinde kreşlerin aylık, özel okulların yemek ve servis ücretlerini ödenmek zorunlu değil”

Koronovirüs’ten kaynaklı olarak okulların tatil edilmesi ve bu tatilin uzatılması ihtimali akıllara özel okul taksitlerinin tatil süresince ödenip ödenmeyeceği sorusunu getirdi.

TÜSODER-Tüketici Sorunları Derneği Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Bilgehan Utku bu konuda çok soru aldıklarını belirtti.

Utku, taraflar her ne kadar ahde vefa ilişkisine bağlı kalarak edimlerini yerine getirmek isteseler de ellerinde olmayan bazı durumlar (koronavirüs salgını sebebiyle meydana gelen mücbir sebepler) bu edimlerinin yerine getirilmesini engelleyebileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Sözleşmeye bağlı kalınması zorunlu değil

Özellikle uzun süreli sözleşmelerde öyle olaylar meydana gelir ki, bu olayların önceden tahmin edilebilmesi, varsayılması pek de mümkün değildir. Tüm dünyada büyük bir hızla yayılan Korona virüs Türkiye’de de önlemler alınmasına yol açmıştır. Bu kapsamda borçlar kanununun genel hükümleri gereği mücbir sebep yani koronavirüs sebebiyle sözleşme tarafları, sözleşmenin askıda olduğu süre içerisinde sözleşmeyle bağlı olmayıp ödenmesi gereken ya da ifa edilmesi gereken edimlerin yerine getirilmesi zorunlu değildir. Tarafların yapmış oldukları sözleşme, mücbir sebebin devamı süresince, örneğin okulların devlet tarafından kapatılmasından açılmasına kadar geçen sürede askıda kalmaktadır.

Mücbir sebebten ödeme yapılmazsa temerrüt oluşmaz

“Kreş sözleşme gereği eğitim öğretim edimini yerine getirememekte, öğrenci de almadığı eğitim öğretim bedelini vermek zorunda kalmamaktadır” diyen Utku sözlerini şöyle devam ettirdi:

Ancak unutulmamalıdır ki bu durum mücbir sebebin varlığına bağlı olup idare tarafından yapılan düzenlemeler gereğidir. Burada önemli olan husus mücbir sebebin varlığı sebebiyle okulların, kreşlerin taksit talebinde bulunmaması gerekliliğidir. Öngörülemeyen mücbir sebep durumlarında; eğer borçlu taraf karşı tarafa ödeme yapmazsa bu durum temerrüt oluşmasına neden olmayacağından kreşin herhangi bir alacak talebinin de bulunmaması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz virüs salgını sebebiyle pandemi yani küresel salgın ilan edilmiş olup ülkemizin de sıkıntılı günlerden geçtiği göz önünde bulundurulmalıdır.

“Özel okullarda uzaktan eğitim olduğundan aylık sürüyor, servis-yemek ücreti ödenmeyebiliyor”

Özel okullarda ise durum biraz farklı. Özel okullar koronavirüs süresince uzaktan eğitimi sürdürdüğü için aylık ücreti ödememe gibi bir durum yok.

Utku, hem özel okulların hem de velilerin mücbir sebep nedeniyle bazı haklara sahip olduğunu belirterek, şu iddialarda bulundu:

Olaya her iki taraf açısından da bakmak gerekmektedir. Nitekim Borçlar Kanunu gereği mücbir sebepten dolayı velinin servis ücreti, yemek ücreti gibi kalemleri ödemek zorunda kalmadığı gerçeği karşısında, özel okulun da taraflar arasında akdedilen sözleşmeyi ifa yükümlülüğü olmadığı gibi,  bu durumu yerine getiremediğinden ötürü tazminat yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Örneğin; spor, müzik gibi çocukların bireysel gelişimi bakımından öneme haiz eğitimlerin verilememesinden ötürü veli bu yükümlülükleri yerine getirmediğinden dolayı okula sözleşmeye aykırılıktan ötürü tazminat talebinde bulunamayacaktır.

Okul telafi edeceğini taahhüte bulunursa ne olur?

Utku bu soruya da şöyle cevap verdi:

Eğer bu dönem içerisinde eğitim-öğretime devam edilemediğinden ötürü meydana gelen aksaklıklar okul tarafından daha sonra karşılanacağı şeklinde bir taahhütte bulunulmuşsa, örneğin; okullar Haziran’da kapanmasına rağmen eğitim-öğretim yapılmayan 2 haftalık süre Haziran’dan sonra karşılanacak ise ve bu talepler veli tarafından kabul görürse her iki tarafta ifasını yerine getirmiş olacaktır.

haber kaynağı: https://www.independentturkish.com/node/150131/haber/koronavirüs-tatilinde-kreşlerin-aylık-özel-okulların-yemek-ve-servis-ücretlerini

Paylaş

Bir cevap yazın

*