İlaç Kutularında İlaç İsimlerine Braille Alfabesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, ilaç isimlerinin kutuların üzerinde Braille alfabesiyle yazılmasını zorunlu hale getirdi. Tüketici Sorunları Derneği Sağlık Hukuku Komisyon Başkanı Av.Arb.Gültezer Hatırnaz Erol konuya dair açıklamalarda bulundu.

Resmî Gazete’de 25 Nisan 2017 Salı günü yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı Ve Takibi Yönetmeliği”ne atıfta bulunan Tüketici Sorunları Derneği Sağlık Hukuku Komisyon Gültezer Hatırnaz Erol, “Bu yönetmelik ile bundan böyle ilaç kutularında görme engelliler için kabartma yazı olacağı duyurulmuştur. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna uygun bilgi verilmesi için tüm tedbirlerin alınması her zaman gereklidir. Bu uygulama ile ilgili yapılan değişiklikler birçok insanın hayatında kolaylıklar yaratacaktır.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde hasta hakları ve hasta öncelik sırasına dair bilgilerin, görme engelliler tarafından okunabilecek formata göre düzenlendiğini belirten TÜSODER yetkilisi Hatırnaz Erol, yönetmelikte yer alan maddeleri değerlendirdi: “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği’nin ambalajlara dair diğer şartlar başlıklı 13. Maddesi’ne göre ‘(4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen beşeri tıbbi ürünlerin ismi dış ambalajda aynı zamanda kabartma yazı, Braille formatında sunulur.’ Yönetmelik ayrıca, kullanma talimatı başlıklı 8. maddesinde, görme engelliler için kullanma talimatı, duyarak algılanabilecek bir formatta sunulabileceğini belirtmiştir. Şöyle ki; ‘….(4) Kullanma talimatı gerekli hallerde görme engelliler ve kısmi görebilenler için uygun biçimde hazırlanabilir.’ Maddeleriyle de görme engelli hastaların hakları belirtilmiştir.” dedi.

Yeni düzenlemeyle görme engelliler için kullanma talimatı duyarak algılanabilecek bir formatta da sunulabileceği bu uygulamada; araç sürme becerisini etkileyebilecek ilaçlarda, bu durum kutunun üzerinde bir sembol ile belirtilebilecek.

TÜSODER yetkilisi ve aynı zamanda hukuk yazarı ve Adli Bilirkişi olan Hatırnaz Erol açıklamasında konuya dair bilgileri detaylandırdı ve ekledi: “Engellilerin aydınlatılması konusu Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Mayıs 2014’te ile ilk defa düzenlenmiştir. Hasta hakları Yönetmeliği 24/3.maddesi, ‘Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna uygun bilgilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.’ şeklindedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği kapsamında, bundan böyle ilaç kutularında ilaçların isimleri, görme engelliler için aynı zamanda Braille formatında kabartma yazı ile yazılacaktır. Yönetmelikle aşılar gibi sağlık mesleği mensupları tarafından uygulanması amaçlanan ürünler hariç tüm ilaçların dış ambalajlarında, ilaçların isminin görme engelliler için aynı zamanda Braille formatında kabartma yazı ile yazılması zorunluluğu da getirilmiştir.”

 

Paylaş

Bir cevap yazın

*