HAYATINIZ SİGORTA KAPSAMINDA MI?

Kredi alırken hayat sigortası yaptırmaya mecbur muyuz?

Tüketici kredileri ve konut kredilerinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz.
Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Ancak bu sigortanın kredi konusuyla, kalan borç tutarıyla ve vadesi ile uyumlu olması gerekmektedir.
Mecburiyet olmamakla birlikte; uzun süre ve yüksek meblağlarda kredi borcu altına giren tüketicilerin sigortadan kaçınmamasını tavsiye etmekteyiz.
Derneğimize, kredi borçlusunun kaza veya hastalığı nedeniyle uzun süre çalışamaması ya da vefatı nedeniyle ailelerin ödeme güçlüğüne düştüğü, evlerini kaybetme riski karşısında pişmanlık ve üzüntü ile çare arayan müracaatlar oldu.
Onun için sigortanın gereksiz bir masraf değil; Hayat, Sağlık, DASK, Konut, Kasko vb. sigortalarında olduğu gibi küçük meblağlarla sağlanan büyük bir güvence olduğu hatırda tutulmalıdır.

Kredi sözleşmesini imzalamadan önce ve imzalarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Günümüzde araba, ev vb. alırken finans kuruluşlarının kapısını çalmayan pek azdır. Daha sonra pişmanlık duymamak adına acele etmeden en iyi şartlarda kredi almak için karşılaştırmalı araştırma yapılmalıdır.
Sözleşme koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formu, sözleşmeyi imzalamadan önce alınmalı ve koşulları incelenmelidir. Sözleşme, en az on iki punto büyüklüğünde, okunabilir, açık ve sade bir dille hazırlanmış olmalıdır. Banka sözleşmenin bir örneğini tüketiciye vermelidir.
Bankalar ve kredi verenler tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün ve hizmetler şunlardır;
 a) Bireysel Kredilerde; tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti,
b) Mevduat/Katılım Fonunda; para çekme ücreti,
c) Para Transferlerinde; elektronik fon transferi ücreti (EFT), havale ücreti, swift ücreti,
d) Kredi Kartlarında; yıllık üyelik ücreti, ek kart yıllık üyelik ücreti, kart yenileme ücreti, nakit avans çekim ücreti.
e) Bunların yanında, kiralık kasa ücreti, kampanyalı ürün ve hizmetler ücreti, fatura ödeme ücreti, arşiv-araştırma ücreti, onaya bağlı bildirim ücreti, başka kuruluş ATM’sinden yapılan işlem ücreti, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler, üçüncü kişilere yapılan ödemeler.
Tüketiciler 3 Ekim 2009-2014 arasındaki  “dosya masraflarını” iade alabilirler.

Tüketici kredisinin vadesinden önce ödenmesi durumunda herhangi bir indirim söz konusu mudur?

Tüketici vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun bir kısmını ya da tamamını ödeyebilir. Bu durumda, erken ödenen miktara göre, tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarında gerekli indirim yapılır.

Bankalar tüketicilerden hesap işletim ücreti talep edebilir mi?
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen “hesap işletim ücreti” ile ilgili olarak; TÜSODER-Tüketici Sorunları Derneğimizin 4 yıllık hukuki mücadelesi sonunda Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden bunlardan “Hesap İşletim Ücreti” alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etmiştir.
Bu doğrultuda, söz konusu Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 03/10/2014 tarihinden sonra tahsil edilen hesap işletim ücretleri açısından “hukuki dayanağın” ortadan kalktığı değerlendirilmektedir.

Tüketiciler hesap işletim ücreti iadesini nasıl alabilecekleri ile ilgili detaylı bilgiyi derneğimizin web sayfasındanedinebilirler.

Bankalardan aidatsız kredi kartı talep edilmesi mümkün müdür?

Tüketici Hakem Heyetlerine kredi kartlarının yıllık aidatlarının iadesi ile ilgili birçok başvuru yapılmakta ve özellikle 2014 yılı sonrasındakiler reddedilmektedir.
Bankaların yıllık kart ücreti alması yasal olsa bile;
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.
Bu tür kartlar dışındaki kredi kartları ise ilgili Yönetmelik uyarınca, özelliklerine göre yıllık olarak belirlenen tutar kadar ücretlendirilebilir.
Tüketicilere her zaman olduğu gibi, temel ihtiyaçlarını sabırla, detaylı araştırmalarını yapıp, en ekonomik ve güvenilir yollarla karşılamalarını tavsiye ediyoruz.
Özellikle kredi alırken, kapatırken, yapılandırırken, sigorta ve diğer tüm ayrıntılar üzerinde başlangıçta titizlikle durmaları daha sonra yaşamaları muhtemel hak kayıplarını önleyecektir.

Dr. Deniz ÖNER

Tüketici Sorunları Derneği Başkanı

Kaynak: https://halkahaber.com/kose-yazisi/hayatiniz-sigorta-kapsaminda-mi/#.XfxtqkM4MyY.twitter 

Paylaş

Bir cevap yazın

*