Faturada Yeni Dönem

EPDK, elektrik sayaç okumalarına gün limiti getirdi ve böylece faturada yeni dönem başladı. Yeni düzenlemeyle faturalar, 25 ile 35 günle sınırlandırılacak. Üç ay ve üzeri dönemler için ise tüketicilere taksit müjdesi geldi. Talep edenlere vade farksız taksitlendirme imkanı sağlanacak.

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeye imza attı. Buna göre, elektrik sayaçları okumaları, 25 ila 35 gün ile sınırlandırılacak. Yeni düzenleme ile, bir yılı geçmemek üzere 3 ay ve üzeri tüketim dönemlerini kapsayan faturalar için tüketicinin talep etmesi halinde vade farksız taksit uygulaması imkanı sağlanacak. Yoğun tüketici şikayetleri üzerine ilgili yönetmelikte değişiklik yapılırken, uygulamayla faturaların aylık periyotları kapsayacak şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlanacak.

Mevzuatın gerektirdiği özel haller dışında aynı ay içerisinde birden fazla faturalama yapılmasına engel olacak yeni düzenlemeyle taksitlendirmeler hakkında da yenilikler öngörüldü.

DESTEKLİYORUZ

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)  Enerji Komisyonu Başkanı Bilgin Akbal, yeni düzenlemeyi tüketiciler açısından çok olumlu bulduklarını ve birçok şikayetin ve mağduriyetin önüne geçilebileceğini ifade etti. Akbal, tüketici sorunlarının çözümüne yönelik her türlü çabayı önemsediklerini ve destek verdiklerini belirti.

İKİ AYRI FATURA OLMAYACAK

Elektrik Dağıtım şirketlerinin sayaçları periyodik olarak 25 ila 35 günü kapsayacak süreçte okutacak. Uzun dönemi kapsamayacak şekildeki yeni düzenlemenin esas alınması ile aynı ay içinde 2 elektrik faturası ile karşılaşan tüketiciler zor durumda kalmayacak, mağduriyetlere engel olunacak.

TAKSİT YAPILABİLECEK

Tatil yerleri ve nüfusun az olduğu yerlerde uzun süre sayaç okunmaması sebebiyle vatandaşlar yüklü faturalarla bir anda karşılaşmakta idiler. Yeni düzenlemeyle bir yılı geçmemek üzere 3 ay ve üzeri tüketim dönemlerini kapsayan faturalar için tüketicinin talep etmesi halinde vade farksız taksit uygulamasına imkan sağlanmış olacak.

DAVALAR SON BULACAK

Küçük miktarlı borçlar nedeniyle tüketiciye açılan davalarda hukuki masraflar, mağduriyete neden olmaktaydı. Bu durumun giderilmesi için “Zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin olarak, uygulamada tüketicilerin çok düşük miktardaki fatura bedelleri için yasal takibe alınıp vekalet ücreti ve icra masraflarının eklenerek mağdur edilmesi de engelleniyor. Şirketlerin tüketiciler hakkında yasal yollara başvurabilmesi ve icra sürecini başlatabilmesi için artık, elektriğin fiilen kesilmesi, sözleşmenin feshedilmesi ve güvence bedelinin borçlara karşılık mahsup edilmesi gerekecek.”

FATURALAR ŞEFFAFLAŞACAK

EPDK serbest tüketicilik sürecinin sağlıklı işleyebilmesi ve serbest tüketicilerin hak ve yükümlülüklerini daha iyi takip edebilmeleri için de bazı düzenlemeler yaptı. Faturalarda artık hangi kapsamda elektrik tedarik edildiği, taahhüt olup olmadığı, taahhüdün sona erme tarihinin ve kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün bozulmasının ardından cezai ücret veya cayma bedelleri gösterilecek.

OKUNDU BİLGİSİ VERİLECEK

İkili anlaşmayla elektrik temin eden tüketicilere dağıtım şirketi tarafından sayaç okunduktan sonra okuma bildirimi bırakılması ve anılan tüketicilere gönderilecek faturaların, tahmini tüketim değerleri yerine sayaçta okunan değerler üzerinden düzenlenmesi hüküm altına alındı. Serbest tüketicilik hakkı, kullanım yerinin tüketimlerine endekslendi. Böylece bir kullanım yerinin serbest tüketici limitinin üzerinde elektrik tüketmesi halinde, serbest tüketici olabilme hakkından faydalanabilmesi sağlandı.

DENETİM GÖREVİ SÜRECEK

Getirilen yenilikleri değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Tüketicilerimizin sahip olduğu hakları çok iyi bilmesi gerekiyor. Şirketlerin de elektrik borçlarından ötürü tüketicileri icraya vermeden önce yükümlülüklerini yerine getirmesi şart” dedi. Yılmaz, kurum olarak gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ancak kenara çekilip seyirci kalmayacaklarını belirterek, “Şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüketicilerin mağdur edilmemesi için denetim görevimizi sıkça sürdüreceğiz” diye konuştu.

Haber kaynağı; http://www.karar.com/ekonomi-haberleri/faturada-yeni-donem-181675

Paylaş

Bir cevap yazın

*