Yanlış Tedaviden Dolayı Doktor ve Hastahaneye Manevi Tazminat Davası

C. YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/328 KARAR NO:2014/14669 KARAR TARİHİ: 06.05.2014 DOKTOR VE HASTANENİN SORUMLULUĞU, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (818 s. BK m. 386, 390, 394/1) (BİYOTIP Sözleşmesi m. 1, 4) ÖZET: Müvekkil (hasta), mesleki bir iş gören vekilden (hastane), tedavinin bütün aşamalarında titiz bir özen ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, […]