Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

6487 sayılı Kanun ile değişik hali TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası    : 4207 Kabul Tarihi    : 7/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 26/11/1996   Sayı : 22829 Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 36   Sayfa : Amaç Madde 1 – (Değişik: 3/1/2008-5727/2 md.) (1) Bu Kanunun amacı; kişileri […]