Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin […]