Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

6353 sayılı Kanun ile değişik hali RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası                       : 6112 Kabul Tarihi                              : 15/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 50                                                                                                                                                                        BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun […]