Elektronik Haberleşme Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli ve E.: 2013/22, K.: 2014/74 sayılı Kararı ile değişik hali ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarası                : 5809 Kabul Tarihi                      : 5/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih: 10/11/2008     Sayı : 27050 (Mük.) Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5  Cilt : 48 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE […]

Elektronik Haberleşme Kanunu

10 Kasım 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27050 (Mükerrer)   KANUN ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU              Kanun No. 5809                                                                                              Kabul Tarihi: 5/11/2008   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar              Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici […]