Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24869 DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2 – Bu Yönetmelik; […]