Çiftlikte Kesilen Hayvanların Etlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29480 ÇİFTLİKTE KESİLEN KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ KANATLI VE TAVŞANIMSI ETLERİNİN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, üreticisi tarafından çiftlikte kesilen küçük miktarlardaki kanatlı ve tavşanımsı etlerinin çiğ et olarak son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arzına […]