Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanun No. 4982                                                                                                                      Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2. — Bu Kanun; kamu kurum […]

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU  Kanun No. 4982        Kabul Tarihi : 9.10.2003       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2.- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları […]