Bankacılık Kanunu

Kanun Bankacılık Kanunu   Kanun No. 5411                                                                                                 Kabul Tarihi : 19.10.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler              Amaç              MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.              Kapsam              MADDE 2. — Türkiye’de kurulu […]