Aracın Yol Bilgisayarında Türkçe Menü Olması Gerekir

T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No:2013/21305 Karar No:2014/1268 Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı Lena…A.Ş’den 30.12.2008 tarihinde dava konusu Volkswagen passat marka araç satın aldığını,aracı […]