TÜSODER -Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Dr. Deniz ÖNER 23. Tüketici Konseyi’ne katıldı.

Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda, Konseyde temsil edilen Kamu kurumları, Meslek Odaları ile Tüketici Örgütlerinin Temsilcileri 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da toplanmıştır.

Tüketicinin güncel sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili mercilere iletmek amacıyla kurulmuş olan Tüketici Konseyi yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanmaktadır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal’ın 2018 yılının değerlendirmesini yaptığı konseyde, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Yakup Güzel tarafından “Tüketici Profili Araştırması Sonuçları” açıklanmıştır.

Tüketici Örgütleri Temsilcileri güncel tüketici Sorunları ve çözüm önerilerini sunmuşlardır.

23.Konseyde; “Abonelik Sözleşmelerinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Mesafeli Sözleşmelerde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve “Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Tartışmaları” konu başlıklarında 3 çalıştay yapılmış ve sonuçları 23. Konsey kararları olarak Bakanlığa sunulmuştur.

Paylaş

Bir cevap yazın

*