Doğal Gaz Piyasasındaki Denetimler İle İlgili Yönetmelikler

Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25007 DOĞAL GAZ PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar   Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerle ilgili yapılacak denetimler ile […]