Devletin Gelir Tespiti (GSS) ve Sağlık Raporu Konusundaki Despot Yaklaşımı

Anayasa’nın 56’ncı maddesi devletin sağlık hizmetlerini düzenlemiştir. Bu maddeye göre devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlamak için gerekli planlamaları yapmakla mükelleftir. Elbette bu planlama içerisinde hizmetin finanse edilebilmesi için vatandaşlarına belli oranda bir yük getirmesi de normal karşılanabilir. Ancak Devlet, bu yükü getirirken pek çok bankanın yaptığı gibi hileleri düzenleyici işlemleri […]